Živý růženec‎ > ‎

3. růže

Živý růženec 2016 (3. růže)


3. Růže

Leden 2016

Únor

Březen

Duben              

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Mudrlová Marta

4.slavný

5.slavný

1.světla

2.světla

3.světla

4.světla

5.světla

1.radostný

2.radostný

3.radostný

4.radostný

5.radostný

Bürasová Jitka

5.slavný

1.světla

2.světla

3.světla

4.světla

5.světla

1.radostný

2.radostný

3.radostný

4.radostný

5.radostný

1.bolestný

Charvátová Ludmila

1.světla

2.světla

3.světla

4.světla

5.světla

1.radostný

2.radostný

3.radostný

4.radostný

5.radostný

1.bolestný

2.bolestný

Vystavělová Marta

2.světla

3.světla

4.světla

5.světla

1.radostný

2.radostný

3.radostný

4.radostný

5.radostný

1.bolestný

2.bolestný

3.bolestný

Loníčková Eliška

3.světla

4.světla

5.světla

1.radostný

2.radostný

3.radostný

4.radostný

5.radostný

1.bolestný

2.bolestný

3.bolestný

4.bolestný

Loníček Leoš

4.světla

5.světla

1.radostný

2.radostný

3.radostný

4.radostný

5.radostný

1.bolestný

2.bolestný

3.bolestný

4.bolestný

5.bolestný

Kovařík Jaromír

5.světla

1.radostný

2.radostný

3.radostný

4.radostný

5.radostný

1.bolestný

2.bolestný

3.bolestný

4.bolestný

5.bolestný

1.slavný

Kovaříková Julie

1.radostný

2.radostný

3.radostný

4.radostný

5.radostný

1.bolestný

2.bolestný

3.bolestný

4.bolestný

5.bolestný

1.slavný

2.slavný

Loníčková Anna

2.radostný

3.radostný

4.radostný

5.radostný

1.bolestný

2.bolestný

3.bolestný

4.bolestný

5.bolestný

1.slavný

2.slavný

3.slavný

Bartošková Marie

3.radostný

4.radostný

5.radostný

1.bolestný

2.bolestný

3.bolestný

4.bolestný

5.bolestný

1.slavný

2.slavný

3.slavný

4.slavný

Oulehlová Pavlína

4.radostný

5.radostný

1.bolestný

2.bolestný

3.bolestný

4.bolestný

5.bolestný

1.slavný

2.slavný

3.slavný

4.slavný

5.slavný

Bombíková Marie

5.radostný

1.bolestný

2.bolestný

3.bolestný

4.bolestný

5.bolestný

1.slavný

2.slavný

3.slavný

4.slavný

5.slavný

1.světla

Bartůšková Pavla

1.bolestný

2.bolestný

3.bolestný

4.bolestný

5.bolestný

1.slavný

2.slavný

3.slavný

4.slavný

5.slavný

1.světla

2.světla

Drmolová Věra

2.bolestný

3.bolestný

4.bolestný

5.bolestný

1.slavný

2.slavný

3.slavný

4.slavný

5.slavný

1.světla

2.světla

3.světla

Vaňková Světlana

3.bolestný

4.bolestný

5.bolestný

1.slavný

2.slavný

3.slavný

4.slavný

5.slavný

1.světla

2.světla

3.světla

4.světla

Pospíšilová Milada

4.bolestný

5.bolestný

1.slavný

2.slavný

3.slavný

4.slavný

5.slavný

1.světla

2.světla

3.světla

4.světla

5.světla

Pospíšilová Františka

5.bolestný

1.slavný

2.slavný

3.slavný

4.slavný

5.slavný

1.světla

2.světla

3.světla

4.světla

5.světla

1.radostný

Chudíková Iveta

1.slavný

2.slavný

3.slavný

4.slavný

5.slavný

1.světla

2.světla

3.světla

4.světla

5.světla

1.radostný

2.radostný

P. Vágner Pavel

2.slavný

3.slavný

4.slavný

5.slavný

1.světla

2.světla

3.světla

4.světla

5.světla

1.radostný

2.radostný

3.radostný

Ševrová Anna

3.slavný

4.slavný

5.slavný

1.světla

2.světla

3.světla

4.světla

5.světla

1.radostný

2.radostný

3.radostný

4.radostný

ĉ
Lucie Cmarová,
2. 1. 2016 10:45
Comments