Živý růženec‎ > ‎

2. růže

Živý růženec 2016 (2. růže)

 

2. Růže

Leden 2016

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Muchová Arnoštka

3.bolestný

4.bolestný

5.bolestný

1.slavný

2.slavný

3.slavný

4.slavný

5.slavný

1.světla

2.světla

3.světla

4.světla

Frysová Dobroslava

4.bolestný

5.bolestný

1.slavný

2.slavný

3.slavný

4.slavný

5.slavný

1.světla

2.světla

3.světla

4.světla

5.světla

Kovaříková Jarmila

5.bolestný

1.slavný

2.slavný

3.slavný

4.slavný

5.slavný

1.světla

2.světla

3.světla

4.světla

5.světla

1.radostný

Adamcová Františka

1.slavný

2.slavný

3.slavný

4.slavný

5.slavný

1.světla

2.světla

3.světla

4.světla

5.světla

1.radostný

2.radostný

Frélichová Arnoštka

2.slavný

3.slavný

4.slavný

5.slavný

1.světla

2.světla

3.světla

4.světla

5.světla

1.radostný

2.radostný

3.radostný

Frysová Marie

3.slavný

4.slavný

5.slavný

1.světla

2.světla

3.světla

4.světla

5.světla

1.radostný

2.radostný

3.radostný

4.radostný

Kořínková Marie

4.slavný

5.slavný

1.světla

2.světla

3.světla

4.světla

5.světla

1.radostný

2.radostný

3.radostný

4.radostný

5.radostný

Baslíková Marie

5.slavný

1.světla

2.světla

3.světla

4.světla

5.světla

1.radostný

2.radostný

3.radostný

4.radostný

5.radostný

1.bolestný

Benešová Drahomíra

1.světla

2.světla

3.světla

4.světla

5.světla

1.radostný

2.radostný

3.radostný

4.radostný

5.radostný

1.bolestný

2.bolestný

Langrová Marie

2.světla

3.světla

4.světla

5.světla

1.radostný

2.radostný

3.radostný

4.radostný

5.radostný

1.bolestný

2.bolestný

3.bolestný

Frys František

3.světla

4.světla

5.světla

1.radostný

2.radostný

3.radostný

4.radostný

5.radostný

1.bolestný

2.bolestný

3.bolestný

4.bolestný

Langer Antonín

4.světla

5.světla

1.radostný

2.radostný

3.radostný

4.radostný

5.radostný

1.bolestný

2.bolestný

3.bolestný

4.bolestný

5.bolestný

Hurčíková Jarmila

5.světla

1.radostný

2.radostný

3.radostný

4.radostný

5.radostný

1.bolestný

2.bolestný

3.bolestný

4.bolestný

5.bolestný

1.slavný

Sedlářová Marie

1.radostný

2.radostný

3.radostný

4.radostný

5.radostný

1.bolestný

2.bolestný

3.bolestný

4.bolestný

5.bolestný

1.slavný

2.slavný

Sedlář Antonín

 

2.radostný

3.radostný

4.radostný

5.radostný

1.bolestný

2.bolestný

3.bolestný

4.bolestný

5.bolestný

1.slavný

2.slavný

3.slavný

Piňosová Eva

3.radostný

4.radostný

5.radostný

1.bolestný

2.bolestný

3.bolestný

4.bolestný

5.bolestný

1.slavný

2.slavný

3.slavný

4.slavný

Zichová Zdena

4.radostný

5.radostný

1.bolestný

2.bolestný

3.bolestný

4.bolestný

5.bolestný

1.slavný

2.slavný

3.slavný

4.slavný

5.slavný

Zapletalová Drahoslava

5.radostný

1.bolestný

2.bolestný

3.bolestný

4.bolestný

5.bolestný

1.slavný

2.slavný

3.slavný

4.slavný

5.slavný

1.světla

Kovaříková Jiřina

1.bolestný

2.bolestný

3.bolestný

4.bolestný

5.bolestný

1.slavný

2.slavný

3.slavný

4.slavný

5.slavný

1.světla

2.světla

Loučková Marie

2.bolestný

3.bolestný

4.bolestný

5.bolestný

1.slavný

2.slavný

3.slavný

4.slavný

5.slavný

1.světla

2.světla

3.světla

 

ĉ
Lucie Cmarová,
2. 1. 2016 10:47
Comments