Vzdělávací semináře pro varhaníky a chrámové hudebníky

Všichni chrámoví hudebníci a zájemci o liturgickou hudbu jsou zváni na semináře, které se budou jako obvykle konat na CMG v Prostějově.
Termíny a témata setkání jsou níže:

24.3. - Gregorianský chorál a latina v liturgii - přednáší Josef Gerbrich


28.4. Liturgická hudba Letnic a dalších slavností (Trojice, Těla a Krve Páně, mariánské skladby, ...) - Václav Večeře

26.5. Varhanní improvizace - prof. Karel Hiner

23.6. Setkaní s varhanářem a výlet po zajímavých nastrojích - varhanář a Ondřej Mucha

Comments