Vánoce v České televizi

Vánoční pořady České televize

O Vánocích vysílá Česká televize relace Česká mše vánoční v Římě, Laická služba, Dej mi duši a ostatní si ponech, Půlnoční mši svatou, Boží hod vánoční, požehnání Svatého otce Benedikta XVI. Urbi et Orbi, Nohama na rovníku, hlavou v nebi a Kardinál Josef Beran.

Praha: Přehled pořadů:

Česká mše vánoční v Římě  (středa 24.12. 16.25 hodin, ČT 1)

Poetické vánoční zastavení - Věčné město a české Vánoce

O Vánocích 2007 zpíval smíšený pěvecký sbor Rastislav z Blanska v Římě. Jeden z koncertů byl součástí festivalu "Grande Musica in Chiesa", druhý uspořádalo Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci v rámci prezentace české kultury v zahraničí. Na obou koncertech zazněla Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

Tato událost, setkání nejznámější a snad nejtypičtější české vánoční skladby se scenerií Věčného města, poskytla příležitost nabídnout meditativní vánoční zastavení, směřující až k samotným křesťanským kořenům evropské kultury.

 

Laická služba  (středa 24.12. 19.50 hodin, ČT 2)

Dokumentární film o životě místních společenství církve  v České republice a ve Francii

Všude na světě si mnoho věřících lidí uvědomuje, že služba v církvi nemůže ležet jenom na bedrech kněží a biskupů. Tento dokumentární pořad chce seznámit diváky s tzv. laickou službou, a to na několika vybraných místech v České republice a ve Francii.

Uslyšíte výpovědi desítek věřících lidí, kteří hledají nové cesty v oblasti, k níž je církev od svého založení povolána: v charitativní činnosti, ve výuce nebo například v nejrůznějších duchovních podobách kultury. Každý člověk má od Boha dar, kterým může obohacovat druhé – podívejte se, jak se tohle poslání některým laikům daří úspěšně naplňovat.

Připravili O. Selucký a L. Hlavsa.

 

Dej mi duši a ostatní si ponech  (středa 24.12.  22.25 hodin, ČT 2)

Světová kongregace salesiánů

Salesiánská kongregace je dnes největším řeholním řádem v Čechách a dosahuje v práci s mládeží, v charitativní a misijní oblasti skvělé výsledky. Děti čím dál více šikanují spolužáky. Mladí lidé jsou stále agresivnější, snad i prázdnější, a to i přesto, že vlastní více věcí. Chybí jim ale vztahy. Salesiáni Dona Bosca to dobře vědí. Být s mladými, o to jde salesiánům především. Ne radit z výšin, ale pohybovat se v terénu. Sdílet se školáky, učni a studenty jejich smutky a radosti, dát jim pozitivní motivaci k činnosti, aby se nenudili, nebyli zklamaní  a nemuseli sahat po drogách. Jde vlastně o prevenci.

Ne nadarmo se výchovný systém salesiánů nazývá preventivní. Salesiáni jsou řeholníci, ale nemají klasické kláštery a oficiální oděv. Jejich poznávacím znamením jsou vyhrnuté rukávy. Jedna z jejich hlavních činností je práce s mládeží, kterou získávají hlavně sportem. Typickým komunikačním prostředkem je fotbal. A protože míč připomíná svět, je symbolem k vyjádření některých myšlenek. Nejde o míč jako takový, ale o to, kam směřuje, tak jako naše působení ve světě.

Režie Otakáro Maria Schmidt

 

Půlnoční mše svatá  (čtvrtek 25.12. 00.00 hodin, ČT 1)
Přímý přenos bohoslužby z farního chrámu Panny Marie Pomocnice při salesiánském středisku mládeže v Brně - Žabovřeskách

Půlnoc je časem tradiční štědrovečerní bohoslužby, kdy na celém světě oslavují křesťané narození Ježíše Krista. Bez této slavnostní mše svaté si málokdo z věřících dovede Vánoce představit.

 

Boží hod vánoční  (čtvrtek 25.12. 10.00 hodin, ČT 2)

Přímý přenos bohoslužby sboru Českobratrské církve evangelické v Praze na Vinohradech

Ráno prvního vánočního svátku mohou televizní diváci sledovat bohoslužbu v evangelickém sboru na pražských Vinohradech, kde se po dlouhá léta komunismu konaly veřejně přístupné synody evangelické církve.

Sváteční bohoslužba sboru chce i dnes odrážet spíše radost z toho, že ani v době neomezených možností seberealizace nepřestává být pro mnohé lidi všech generací důležité životní zakotvení v darované důvěře, víře. Vyprávět o ní budou dětská vystoupení, zpěvy i kázání a v neposlední řadě i obrazy akademického malíře Miroslava Rady, které nedlouhou dobu zdobí jinak střídmou modlitebnu sboru.

 

Urbi et Orbi (čtvrtek 25.12. 11.55 hodin, ČT 1)

Přímý přenos vánočního požehnání papeže Benedikta XVI. z Říma

Už 75 let se dostává "městu a světu" velikonočního a vánočního požehnání z centrální lodžie baziliky sv. Petra v Římě. Poselství a slavnostní požehnání na Boží hod vánoční z úst Svatého otce je pro značný počet televizních diváků neodmyslitelnou součástí svátečního poledne.  V letošním roce absolvoval papež Benedikt XVI. několik klíčových cest, mezi nimi v červenci také setkání s mládeží celého světa v Sydney, které rovněž přenášela Česká televize. Ani v letošním roce neubylo témat sužujících nejen křesťany.

Neubylo také trpících a pronásledovaných, k nimž se tradičně papež obrací s povzbuzením a nadějí. Není ani méně násilí. Jen problém duchovní prázdnoty je navíc letos spojen s finanční krizí. Ta se možná  stane  jedním z témat, která papež bude reflektovat, ale spíše ho bude jako vždy znepokojovat krize hodnot. Přímý přenos z vánočně vyzdobeného Náměstí svatého Petra ve Vatikánu komentuje z pražského studia na Kavčích horách P. Vladimír Málek.

 

Nohama na rovníku, hlavou v nebi (pátek 26.12.  9.10 hodin, ČT 2)

Vánoční příběh lékaře a tajně vysvěceného kněze pracujícího v misii, která zachránila kamerunský kmen Bangwa před vymřením

repríza dokumentu z roku 2007

Kamerun, Fontem, šedesátá léta minulého století. Uprostřed pralesa na následky epidemie vymírá kmen Bangwa. Na žádost místního krále – fona Defanga – přicházejí z Itálie členové Hnutí fokoláre, aby zde postavili nemocnici. Horko, téměř stoprocentní vlhkost, malárie, spavá nemoc a značně odlišný způsob uvažování domorodců, to vše denně provází první průkopníky při budování misií ve Fontem a Fonjumetaw.

Po více než čtyřiceti letech přijíždí do této oblasti pracovat český lékař a misionář MUDr. František Slavíček. Spolu s ním zde můžete vnímat atmosféru vánočních svátků daleko od nás, ale stanete se i svědky paradoxů současného života v rovníkové Africe. Život v tomto pro nás tak exotickém koutu světa hodnotí MUDr. Slavíček slovy: "Sociálně a kulturně zde mnohdy žijeme v prostředí doby knížete svatého Václava, a přitom nám tu začíná fungovat mobilní síť." Oslavu Vánoc, radost a naději by ale mnozí mohli zdejším lidem závidět.

Připravil J. Heller.

 

Kardinál Josef Beran  (26.12.  21.55 hodin, ČT 2)

Trpké životní osudy pražského arcibiskupa a jeho 120. výročí narození si připomene Česká republika i svět 29.12.2008

Polohraný dokument scenáristy Oldřicha Seluckého, režiséra Milana Růžičky a Michala Pavlaty  sleduje životní osudy Josefa Berana od jeho mládí, doby studií, kněžského svěcení až po následnou profesorskou činnost. V průběhu let se kardinál Beran setkal s velmi tvrdými totalitními režimy dvacátého století – nacismem a komunismem. Po dlouhé době věznění byl jako pražský arcibiskup násilím vypovězen z vlasti.

Ve Vatikánu se těšil velké úctě papeže Pavla VI. a pozornosti světových médií, zvláště při jeho vystoupení na druhém vatikánském koncilu. Byl jmenován kardinálem a jako jeden z mála kardinálů byl pohřben v kryptě baziliky sv. Petra. V pořadu je použita historická dokumentace z archivů Vatikánu, Svobodné Evropy a dalších míst, kde kardinál strávil poslední okamžiky svého života.

 

Comments