Vývoj mesianské myšlenky - 16. nedělě v mezidobí 19.7.2009

Comments