Velikonoční neděle -4.4.2010

Velikonoční neděle – 4.4.2010
List Kolosanům 3, 1–4
Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.
Co se udělá s opravdovým vítězstvím? Hokejoví fanoušci se opijí. Co s ještě větším vítězstvím? Osek bude přejmenován na Sáblíkov. Co s ještě větším vítězstvím? Když někdo vyhraje volby, tak spoustu věcí rozdává. Vidíme, že žádné pozemské vítězství nezůstane u konstatování: „Fuj, už je to za mnou, akce skončila, chovejte se zase jako normálně.“ Po každém vítězství sama radost tíhne k tomu, že je třeba rozdávat, obradovat.
Král David po vítězství daroval každému obyvateli Jeruzaléma datlový a hrozinkový koláč. Dobyl Jeruzalém, slavnostně přinesl Boží Archu – a dělil se o vítězství. (2Sam 6,19)
A co Ježíš? Rozhodně nemůžeme zůstat stát u prázdného hrobu a říct si: „Tak jo, hrob už je prázdný, proběhlo to, můžeme jít domů.“ Teď nastává ten okamžik obdarování. Co dostaneme?
Ježíš o svém vítězství mluví v následujícím podobenství: „Dokud ozbrojený silák hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí. Přepadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu jeho zbraně a jeho kořist rozdá.“ To je ta věta: „Jeho kořist rozdá.“ (Lk 11,21–22)
Co všechno nám ukradl hřích – od Adama až po nás? Tak velké restituce jsme ještě nežili! My už jsme se narodili do světa vyhnanství z ráje. Nezažili jsme to štěstí, které nám bylo satanem ukradeno v okamžiku prvního hříchu. Nevíme, jak to bylo krásné. Ale Ježíšovým vítězstvím je nám tato „kořist“ vrácena.
Po zmrtvýchvstání nedostáváme život, že si ho musíme zasloužit, nebo odpracovat. Ježíš nás obradovává tak samozřejmě. Obdarovává nás ze samotné síly jeho velikonočního vítězství: „Přepadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu jeho zbraně a jeho kořist rozdá.“
Dovedeme být vděční? Buďme dnes vděční radostí a díkůvzdáním. Patřilo by se dnes prožít den, jak je to běžné u pravoslavných křesťanů: místo ‚ahoj‘ nebo ‚dobrý den‘ se dnes říká: „Kristus vstal z mrtvých.“ A odpověď na pozdrav je: „Vpravdě vstal!“
Comments