Podřízené stránky

Položka
10. farni odpoledne
10. farní ples
1. adventní neděle 2010
1.sv.přijímání2011
2. adventní neděle
4. adventní neděle 19. 12. 2010
bowling
Boží Tělo v Brodku 2011
Celosvětové setkání mládeže v Madridu
Den kostelů
Den kostelů pro školku
Drakiáda 17. 10. 2010
Farní duchovní obnova
Farní odpoledne Dobrochov
Koncert farní rodiny
Koncert farní rodiny
Koncert farní rodiny v Brodku
Lidové misie v Brodku 26. 3. - 3. 4. 2011 - různé
Misijní neděle
Návštěva bohoslovců v Brodku
Návštěva bohoslovců v Brodku
návštěva ukrajinských bohoslovců
Návštěva ukrajinských bohoslovců
Noc kostelů
Noc kostelů
Noc kostelů
Noc kostelů ve Vranovicích
Obnova misií - katecheze pro manžele
Obnova misií - neděle, přednáška a promítání na faře
Obnova misií - pondělí ráno - O pekle
Obnova misií - pondělí večer - O očistci
Obnova misií - různé
Obnova misií - setkání mladých
Obnova misií - středa ráno - pomazání nemocných
Obnova misií - středa večer - Má víra
Obnova misií - škola modlitby
Obnova misií - úterý ráno - svátosti
Obnova misií - úterý večer - křesťanská rodina
Oslava 40. narozenin otce Pavla
Oslava 40. narozenin otce Pavla ve Vincencově
Pouť na Svatý Hostýn
Pouť na Sv. Hostýn
Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá - 8.12.2010
Setkání biřmovanců 19. 5.
Setkání mládeže v Madridu
Setkání seniorů na Svatém Kopečku
Slavnost Těla a Krve Páně
Sportování v sokolovně
Táborák pro děti 2011
1-50 of 57