Slavnost Těla a Krve Páně

 Srdečně Vás zveme na Slavnost Těla a Krve Páně (Božího Těla), kterou budeme slavit ve středu 22. června v Brodku v 16,00 hodin, po ní bude adorace pro děti, které letos poprvé přistoupily k 1. sv. přijímání (i pro ostatní). 
Ve čtvrtek 23. června v Želči bude mše svatá ze slavnosti v 18,00 hodin a po ní bude adorace (v Otaslavicích mše sv. nebude), ve Vranovicích v sobotu 25. června v 18,00 hodin a po ní bude adorace, a v neděli 26. června bude velké Boží Tělo s kapelou, družičkami a hasiči v Brodku v 7,30 hodin a po ní adorace a průvod ke 4 oltářům směrem k zámku a také v Otaslavicích 
v 10,30 hodin s kapelou a družičkami ke 4 oltářům k místu vzájemného setkávání.
 
Comments