Příprava na svátost biřmování

Přihlášku na svátost biřmování (křesťanské dospělosti) si můžete stáhnout níže. Biřmován může být každý od 16 let až neomezeně do smrti. Přípravu, která bude trvat do 2 let může začít biřmovanec od 14 let (kdo je zralý), kdo dovrší za 2 roky 16 let. Další možnost bude až za 5 let. Vyplněné přihlášky (aspoň co budete vědět) doneste do 6. prosince 2010 na faru v Brodku nebo předejte panu faráři!
Ċ
Lucie Cmarová,
23. 11. 2010 1:50
Comments