Pouť na Svatý Hostýn

 Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání na Svatý Hostýn – odjezd v sobotu 21. dubna ve 12,30 hod. z Otaslavic, ve 12,35 hod. z Ondratic, ve 12,40 hod. z Brodku, ve 12,45 hod. ze Želče atd… Cena 160 Kč, děti zdarma. Autobus pojede až na horu k točce. Návrat do 20 hodin. Je vás málo přihlášených! Pojeďte prosit za naše rodiny a kněžská povolání, jinak nebudou!!!
Comments