Pořady bohoslužeb

, 

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B:   16. 9. 2018 - 23. 9. 2018

 

Farní kostely: v Brodku u Prostějova Povýšení Svatého Kříže

v Želči Svatého Bartoloměje a v Otaslavicích Svatého Archanděla Michaela

Obecní Kaple: ve Vincencově Sv. Floriána a v Dobrochově Panny Marie Nanebevzaté

 

Sídlo duchovní správy: Římskokatolická farnost Brodek u Pv., Císařská č. 36, PSČ: 798 07 Duchovní správce: P. Mgr. Pavel Šíra, farář – tel.: 604 759 148, e-mail: p.p.sira@seznam.cz

 

D E N

S L A V N O S T

M Í S T O

Č A S

B O H O S L U Ž B Y

Sobota

15. 9. 2018

Panny Marie Bolestné

Želeč

14,00h.

Svatba se křtem

 

 

 

 

 

Neděle

16. 9. 2018

 

 

24. neděle v mezidobí

 

Brodek

7,30h.

Hodová mše svatá - Za + i živé donátory a dobrodince farností

 

 

Požehnání po mši svaté

Želeč

9,00h.

Za farníky

 

 

Otaslavice

10,30h.

Za manžely Aloise a Andělu Blaťákovy, rodiče z obou stran a za živou rodinu (Křest)

Pondělí

17. 9. 2018

 

 

 

Dobrochov

17,00h

Na místní úmysl v pořadí

Úterý

18. 9. 2018

 

 

 

 

 

 

 

Středa

19. 9. 2018

 

Za + Zdeňka Cézara, rodiče

Brodek

16,10h.

Františku a Rudolfa Cézarovy, rodiče Stanislavu a Antonína Krnošovy a za duše v očistci

Čtvrtek

20. 9. 2018

Otaslavice

8,00h.

Na úmysl dárce

 

Pátek

21. 9. 2018

Svátek sv. Matouše, apoštola

 

 

 

 

 

Sobota

22. 9. 2018

Vincencov

17,00h

Na místní úmysl v pořadí

 

 

 

 

 

Neděle

23. 9. 2018

 

 

25. neděle v mezidobí

 

Brodek

7,30h.

Za Rudolfa Vrchu a oboje rodiče

 

 

 

Želeč

9,00h.

Za Jaromíra možného, manžel-ku Boženu, vnučku Martu, rodi-če a sourozence

 

 

Otaslavice

10,30h.

Za farníky

 

 

Přihlášky do náboženství

Na stolku pod kůrem, leží přihlášky do vyučování náboženství. Prosíme rodiče, aby je znovu vyplnili a doručili na faru nebo paní katechetce i přestože děti už v loni navštěvovaly výuku náboženství. Rodiče musejí děti přihlašovat každý rok zvlášť a ředitelství školy výuku otevře jedině při minimálním počtu 7 zájemců.

 

Comments