Pořady bohoslužeb

 

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B:  15. 3. 2020 - 22. 3. 2020

 

Farní kostely: v Brodku u Prostějova Povýšení Svatého Kříže

v Želči Svatého Bartoloměje a v Otaslavicích Svatého Archanděla Michaela

Obecní Kaple: ve Vincencově Sv. Floriána a v Dobrochově Panny Marie Nanebevzaté

 

Sídlo duchovní správy: Římskokatolická farnost Brodek u Pv., Císařská č. 36, PSČ: 798 07 Duchovní správce: P. Mgr. Pavel Šíra, farář – tel.: 604 759 148, e-mail: p.p.sira@seznam.cz

 

D E N

S L A V N O S T

M Í S T O

Č A S

B O H O S L U Ž B Y

Sobota

14. 3. 2020

Mše sv. jsou slouženy kněžími jen soukromě

 

Vincencov

17,00h.

Na místní úmysl v pořadí

 

 

Neděle

15. 3. 2020

 

 

 

3. neděle postní

Brodek

7,30h.

Za farníky

 

Želeč

9,00h.

Za živou + rodinu Kaplánkovu a Svobodovu a za duše v očistci

 

 

Otaslavice

10,30h.

Na úmysl rodiny Včelkovy Křest

Pondělí

16. 3. 2020

Dobrochov

 

 

 

 

 

Úterý

17. 3. 2020

 

 

 

 

 

 

Středa

18. 3. 2020

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek

19. 3. 2020

Slavnost sv. Josefa

 

 

 

 

 

 

Pátek

20. 3. 2020

 

 

 

 

 

 

 

Sobota

21. 3. 2020

 

 

 

Vincencov

 

 

 

 

 

 

 

Neděle

22. 3. 2020

Mše sv. jsou slouženy kněžími jen soukromě,

a to až do odvolání…

 

 

4. neděle postní

Brodek

11,00h.

Za + Josefa Kovaříka, rodiče, bratra a celou živou a + rodinu

 

 

 

Želeč

 

 

 

Intence budou slouženy soukro-mě v následujícím týdnu

Otaslavice

Út.24.3.

 

 

 

 

 

Pro mimořádný stav se už 15. 3. udílí svátost pomazání nemocných. Doporučuji, aby ji přijali i mladí nemocní na plíce, astma či slabé srdce. Od 16. 3. je zrušeno vše.

 

Pohřby jen v kruhu nejbližších do 30 lidí.         Kněží slouží objednané mše soukromě. Případné zrušení mše hlaste knězi předem.      Stipendium předávejte osobně.

 

Soukromě celebrované mše svaté ve stavu nouze. Kdo chce mši zrušit, ať předem volá knězi:  604 759 148.

Některé mše nedělní musejí být přesunuty na všední den. Stipendium předejte knězi do vlastních rukou.

 

 

D E N

P O Z N Á M K A

FARNOST

I N T E N C E

Pondělí

23. 3. 2020

Soukromě sloužené mše:

 

 

 

Brodecká

 

Za Marii Vaňkovou a živ.rodinu

Úterý

24. 3. 2020

Otaslavická

z 22.3.

Za Ferdinanda Masaryka, oboje

 

 

rodiče a celou živou rodinu

Středa

25. 3. 2020

Brodecká

 

Za Josefa Pospíšila, manželku,

 

 

dceru, vnuka, živou a + rodinu

Čtvrtek

26. 3. 2020

 

Otaslavická

Z 29.3.

Za + manžele Marii a Jaroslava

 

 

Kabilkovy a živ. a + r. Tomkovu

Pátek

27. 3. 2020

 

Želečská

Z 27.3.

Za Marii Landovou, manžela a +

 

 

Rodinu

Sobota

28. 3. 2020

Želečská

Z 29.3.

Na úmysl dárce (paní Knapová)

 

Neděle

29. 3. 2020

 

 

5. neděle postní

Brodek

11,00h.

Za Františka Procházku, rodiče

 

 

a sourozence (křest - jen rodina)

Želeč

 

 

Otaslavice

 

D E N

P O Z N Á M K A

FARNOST

I N T E N C E

Pondělí

30. 3. 2020

Soukromě sloužené mše:

Brodecká

 

Za Františka Procházku, man-

 

želku, syna a zetě

Úterý

31. 3. 2020

Soukromá

 

Na úmysl celebranta

 

 

 

Středa

1. 4. 2020

Otaslavická

Z 5. 4.

Za Bohumila Lorence,sourozen-

 

 

ce a za oboje rodiče

Čtvrtek

2. 4. 2020

 

Otaslavická

 

Za Jana Koláříka, manželku,

 

 

syna a za celou rodinu

Pátek

3. 4. 2020

 

Želečská

 

Za nemocnou osobu

 

 

 

Sobota

4. 4. 2020

Želečská

Z 5. 4.

Za + Karla Adámka

 

Neděle

5. 4. 2020

 

6. neděle postní

 

Květná neděle

Brodek

11,00h.

Za farníky

 

 

 

Želeč

 

 

Otaslavice

 

Comments