Pořady bohoslužeb

P O Ř A D    B O H O S L U Ž E B:    29. 8. 2021 - 5. 9. 2021

 

Farní kostely: v Brodku u Prostějova Povýšení Svatého Kříže

v Želči Svatého Bartoloměje a v Otaslavicích Svatého Archanděla Michaela

Obecní Kaple: ve Vincencově Sv. Floriána a v Dobrochově Panny Marie Nanebevzaté

 

Sídlo duchovní správy: Římskokatolická farnost Brodek u Pv., Císařská č. 36, PSČ: 798 07 Duchovní správce: P. Mgr. Pavel Šíra, farář – tel.: 604 759 148, e-mail: p.p.sira@seznam.cz

 

D E N

S L A V N O S T

M Í S T O

Č A S

B O H O S L U Ž B Y

Sobota

28.8.2021

Vincencov

17,00h.

Na místní úmysl v pořadí

 

 

Neděle

29.8.2021

 

 

22. neděle v mezidobí

 

Umučení

sv. Jana Křtitele

Brodek

7,30h.

Za + Marii Kořínkovou, manžela, rodiče z obou stran, živ. a + rodinu

 

 

Želeč

9,00h.

Za Hedvičku Mikušovou s prosbou

 

 

o dar zdraví a Boží Požehnání

Otaslavice

10,30h.

Za farníky

Pondělí

30.8.2021

 

 

 

 

 

 

 

Úterý

31.8.2021

 

 

 

 

 

 

Středa

1.9.2021

 

 

 

Ve všedních dnech

 

 

čerpání dovolené

Čtvrtek

2.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

Pátek

3.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

Sobota

4.9.2021

 

 

 

 

Vincencov

17,00h.

Na místní úmysl v pořadí

 

Neděle

5.9.2021

 

 

23. neděle v mezidobí

Brodek

7,30h.

 

 

 

 

Želeč

9,00h.

Za farníky

 

 

o dar zdraví a Boží Požehnání

Otaslavice

10,30h.

Na úmysl rodiny Včelkovy

 

Velká sbírka 22. 8. 2021 vynesla v Brodku 2.900 Kč, V Želči 2.800 Kč a v Otaslavicích 3.600 Kč. Pán Bůh Zaplať.

 

V neděli 3.10.2021 v sále u Nedělníků se od 15 hodin koná farní odpo-ledne s krátkým divadelním kusem LŠU v Brně, přednáškou pana Móše o archeologických zajímavostech v našich obcích. Pouze pro 100 míst.

Místenky se budou prodávat za týden. V jejich ceně je kromě programu zahrnuto občerstvení (uzenina, pečivo, nápoj, káva, moučníky). Dospělí 100 Kč, mládež od 7-18 let 60 Kč, děti do 6 let 40 Kč. Obsluha zdarma.

Zapište se do předběžného orientačního seznamu pod kůrem. Zajistíte si tím svoji účast.

Comments