Pořady bohoslužeb

 

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B:  10. 11. 2019 - 17. 11. 2019

 

Farní kostely: v Brodku u Prostějova Povýšení Svatého Kříže

v Želči Svatého Bartoloměje a v Otaslavicích Svatého Archanděla Michaela

Obecní Kaple: ve Vincencově Sv. Floriána a v Dobrochově Panny Marie Nanebevzaté

 

Sídlo duchovní správy: Římskokatolická farnost Brodek u Pv., Císařská č. 36, PSČ: 798 07 Duchovní správce: P. Mgr. Pavel Šíra, farář – tel.: 604 759 148, e-mail: p.p.sira@seznam.cz

 

D E N

S L A V N O S T

M Í S T O

Č A S

B O H O S L U Ž B Y

Sobota

9. 11. 2019

Brodek

11,00h.

Svatba

Vincencov

17,00h.

Na místní úmysl v pořadí

 

 

 

Neděle

10. 11. 2019

 

 

 

 

32. neděle v mezidobí

Brodek

7,30h.

Za + Františku Baslíkovou, manžela, dvě dcery, vnuka a za živou a + rodinu

 

 

Želeč

9,00h.

Za + Věru Kolískovou, rodiče Kolískovy, Zbořilovy, Mézlovy a za duše v očistci

 

 

Otaslavice

10,30h.

Za farníky

Pondělí

11. 11. 2019

 

 

 

 

 

 

Úterý

12. 11. 2019

 

 

 

 

 

Středa

13. 11. 2019

 

Sv. Anežka Česká

Brodek

16,10h.

Na úmysl celebranta

Želeč

17,30h.

Na úmysl celebranta

Čtvrtek

14. 11. 2019

Otaslavice

8,00h.

Na úmysl celebranta

 

Pátek

15. 11. 2019

 

 

Prostějov

18,00h.

Ekumenické modlitba za ideály sametové revoluce

Sobota

16. 11. 2019

 

 

 

Vincencov

17,00h.

Na místní úmysl v pořadí

 

 

 

Neděle

17. 11. 2019

 

 

 

 

33. neděle v mezidobí

Brodek

7,30h.

Za farníky

 

Želeč

9,00h.

Za Ludmilu a Bohumila Vinkle-rovy, živou a + rodinu a za duše

 

 

v očistci

Otaslavice

10,30h.

Za manžele Nedělníkovy a za živou rodinu

 

 

V Želči bude v neděli 17.11. v 16,00 varhanní koncert k výročí pádu totality. Vstupné dobrovolné.

Comments