Pořady bohoslužeb

 , 

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B:   24. 9. - 1. 10. 2017

 

Farní kostely: v Brodku u Prostějova Povýšení Svatého Kříže

v Želči Svatého Bartoloměje a v Otaslavicích Svatého Archanděla Michaela

Obecní Kaple: ve Vincencově Sv. Floriána a v Dobrochově Panny Marie Nanebevzaté

 

Sídlo duch. správy: Římskokatolická farnost Brodek u Prost., Císařská č.36, PSČ: 798 07 Duch. správce: P. Pavel Šíra, farář     T-mobile: 604759148    e-mail: p.p.sira@seznam.cz

 

 

D E N

S L A V N O S T

M Í S T O

Č A S

B O H O S L U Ž B Y

Sobota

23. 9. 2017

 

 

 

Neděle

24. 9. 2017

 

 

25. neděle v mezidobí

 

Brodek

7,30h

Za farníky

 

 

 

Želeč

9,00h

Za + Karla Gartnera, dvě ženy a za stařečky Freibergerovy

 

 

Otaslavice

10,30h

Za rodinu Hradilovu, Lukešovu a Petrželovu

Pondělí

25. 9. 2017

Želeč

14,00h

18,00h

Adorační den

Na po. za zdárný průb.operace

Brodek

16,00h

Za Zdeňka Cézara, Františku a Rudolfa Cézarovy, Stanislava a Antonína Krnošovy a za d.v oč.

Úterý

26. 9. 2017

 

 

 

 

 

 

Středa

27. 9. 2017

Dobrochov

8,00h

Na místní úmysl v pořadí

 

 

 

 

Čtvrtek

28. 9. 2017

Slavnost sv. Václava

Otaslavice

8,00h

Za + Marii Hradilovu, manžela a za živou rodinu Hradilovu

 

 

 

Pátek

29. 9. 2017

Svát. svatých archandělů Michaela, Rafaela a Gabr.

 

 

 

 

 

 

Sobota

30. 9. 2017

 

 

 

Vincencov

18,00h

Na místní úmysl v pořadí

 

 

Neděle

1. 10. 2017

 

 

26. neděle v mezidobí

 

 

Brodek

7,30h

Za+Pavlu Kovaříkovu, manžela a za celou živou a + rodinu

 

 

 

Želeč

9,00h

Za farníky

 

 

 

Otaslavice

10,30h

HODY – Poutní mše svatá k sv. Michaelu archandělovi – Za Annu Skokánkovu, manžela a za oboje rodiče

 

Comments