Pořady bohoslužeb

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B:  19. 5. 2019 - 26. 5. 2019

 

Farní kostely: v Brodku u Prostějova Povýšení Svatého Kříže

v Želči Svatého Bartoloměje a v Otaslavicích Svatého Archanděla Michaela

Obecní Kaple: ve Vincencově Sv. Floriána a v Dobrochově Panny Marie Nanebevzaté

 

Sídlo duchovní správy: Římskokatolická farnost Brodek u Pv., Císařská č. 36, PSČ: 798 07 Duchovní správce: P. Mgr. Pavel Šíra, farář – tel.: 604 759 148, e-mail: p.p.sira@seznam.cz

 

D E N

S L A V N O S T

M Í S T O

Č A S

B O H O S L U Ž B Y

Sobota

18. 5. 2019

 

 

 

 

Vincencov

17,00h.

Na místní úmysl v pořadí

 

 

Neděle

19. 5. 2019

 

 

5. neděle velikonoční

 

Brodek

7,30h.

Za farníky

 

 

 

Želeč

9,00h.

Za +Vladimíra a Elišku,Teodora a Marii a Zdeňku Poláchovy a za Marii a Ladislava Bednářovy

 

 

a za jejich dceru Marii

Otaslavice

10,30h.

Za Stanislava Vláčila, manželku Annu, syna a rodiče

Pondělí

20. 5. 2019

 

 

 

 

Brodek

16,10h.

Za Rostislava Loníčka a celou živou rodinu

Úterý

21. 5. 2019

 

 

 

 

 

 

 

Středa

22. 5. 2019

 

Brodek

16,10h.

Za + Antonína a Josefku Sedlá-

 

 

řovy, syna Antonína a živ. a + r.

Čtvrtek

23. 5. 2019

 

Otaslavice

8,00h

Za Marii Koudelkovou, manžela a za rodinu Štefkovu

 

 

 

Pátek

24. 5. 2019

 

 

 

 

 

 

 

Sobota

25. 5. 2019

 

 

 

 

Vincencov

17,00h.

Na místní úmysl v pořadí

 

 

Neděle

26. 5. 2019

 

 

6. neděle velikonoční

 

Brodek

7,30h.

Za + rodinu Kovaříkovu, syna Jana, Josefa, Emila a za dcery

 

 

Stanislavu a Mařenku

Želeč

9,00h.

Na poděkování za dar života s

 

 

prosbou o Boží požehnání

Otaslavice

10,30h.

Za + Annu a karla Michalcovy, rodiče, sourozence, syna Jana, vnuka Jana a za snachu Vlastu

 

Ohlášky sňatku:       V sobotu 1. 6. 2019 v Dubě n. M. budou církevně

sezdáni:

Aneta Marie Chodůrová, nar. 1. 4. 1998 v Prostějově, bytem Nová 387, Brodek u Prostěj.

a Martin Cibulka, nar. 3. 2. 1993 v Prostějově, bytem v Klenovicích na Hané 282.

 

 

 

 

Novými členy Ekonomické rady v Brodku - jsou Marie Baslíková, František Hynek a Anna Loníčková

  v Želči - Pavel Štěrba, Václav Večeře a Angel Slawomir Kordzik

  v Otaslavicích - Josef Kaláb, Martin Šváb a Stanislav Hasoň

Všichni jsou současně i členy jediné pastorační rady. (Na jednání PR může přijít s podnětem každý).

 

Comments