Pořady bohoslužeb

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B:  17. 03. 2019 - 24. 03. 2019

Farní kostely: v Brodku u Prostějova Povýšení Svatého Kříže

v Želči Svatého Bartoloměje a v Otaslavicích Svatého Archanděla Michaela

Obecní Kaple: ve Vincencově Sv. Floriána a v Dobrochově Panny Marie Nanebevzaté

Sídlo duchovní správy: Římskokatolická farnost Brodek u Pv., Císařská č. 36, PSČ: 798 07 Duchovní správce: P. Mgr. Pavel Šíra, farář – tel.: 604 759 148,

e-mail: p.p.sira@seznam.cz

 

D E N

S L A V N O S T

M Í S T O

Č A S

B O H O S L U Ž B Y

Sobota

16.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Neděle

17.03.2019

 

 

2. neděle postní

Brodek

7,30h.

Za + Josefa Kovaříka, rodiče, bratra a živou rodinu

 

 

Želeč

9,00h.

Za Josefa Dohnala, manželku a za duše v očistci

 

 

Otaslavice

10,30h.

Za farníky

Pondělí

18.03.2019

 

 

 

 

Dobrochov

 

Mše svatá je přeložena na 1. 4.

Úterý

19.03.2019

Sv. Josefa, snoubence Panny Marie

 

 

 

 

 

 

Středa

20.03.2019

 

Želeč

15,30h.

Pohřební mše s uložením do hrobu na hřbitově – František Říha

 

 

 

Čtvrtek

21.03.2019

 

Brodek

16,10h

Za Jaroslavu Tomkovu, manžela, syna, kmotřence, zemřelou a živou rodinu

Otaslavice

17,00h

Za + Marii a Josefa Kaplánkovy a za živou a + rodinu

Pátek

22.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota

23.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neděle

24.03.2019

 

 

3. neděle postní

Brodek

7,30h.

Za Rodinu Bartoškovu, Trněnou a Šímovu

 

 

Želeč

9,00h.

Za farníky

 

 

Otaslavice

10,30h.

Za Ferdinanda Masaryka, dvoje rodiče a za duše v očistci

 

V případě pohřbu či vážných a neodkladných věcech volejte zástupci

P. Petrovi Matulovi SDB do Prostějova: 731 600 061
Comments