Pořady bohoslužeb

 

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B:  26. 1. 2020 - 2. 2. 2020

 

Farní kostely: v Brodku u Prostějova Povýšení Svatého Kříže

v Želči Svatého Bartoloměje a v Otaslavicích Svatého Archanděla Michaela

Obecní Kaple: ve Vincencově Sv. Floriána a v Dobrochově Panny Marie Nanebevzaté

 

Sídlo duchovní správy: Římskokatolická farnost Brodek u Pv., Císařská č. 36, PSČ: 798 07 Duchovní správce: P. Mgr. Pavel Šíra, farář – tel.: 604 759 148, e-mail: p.p.sira@seznam.cz

 

D E N

S L A V N O S T

M Í S T O

Č A S

B O H O S L U Ž B Y

Sobota

25. 1. 2020

Svátek Obrácení sv. Pavla

Vincencov

17,00h.

Na místní úmysl v pořadí

 

 

 

Neděle

26. 1. 2020

 

 

3. neděle v mezidobí

Brodek

7,30h.

Za Františka Procházku, rodiče a za P. Josefa Bombíka

 

Želeč

9,00h.

Za farníky

 

 

Otaslavice

10,30h.

Za Františku a Aloise i syna Žákovy a za oboje rodiče

Pondělí

27. 1. 2020

 

 

 

 

 

 

Úterý

28. 1. 2020

 

 

 

 

 

 

Středa

29. 1. 2020

Návštěvy nemocných od 9

 

 

 

Brodek

16,10h.

Na úmysl celebranta

Čtvrtek

30. 1. 2020

 

Otaslavice

8,00h.

Na úmysl rodiny Hasoňovy

 

 

 

Pátek

31. 1. 2020

 

 

 

 

Želeč

17,30h.

Za Vladimíra Štěrbu, manželku a syna Franiška

Sobota

1. 2. 2020

 

 

 

Vincencov

17,00h.

Na místní úmysl v pořadí

 

 

Neděle

2. 2. 2020

 

Svátek

Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

Brodek

7,30h.

Za Anežku Orálkovu, rodiče a sourozence

 

 

 

Želeč

9,00h.

Za + Marii a Cyrila Potácelovy, dceru, syna a za duše v očistci

 

 

Otaslavice

10,30h.

Za farníky

 

 

Minulou neděli se vybralo:       Brodek - 2.750 Kč,     Želeč – 830 Kč,     Otaslavice - 3.820 Kč.

Comments