Pořady bohoslužeb

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B:  15. 9. 2019 - 22. 9. 2019

 

Farní kostely: v Brodku u Prostějova Povýšení Svatého Kříže

v Želči Svatého Bartoloměje a v Otaslavicích Svatého Archanděla Michaela

Obecní Kaple: ve Vincencově Sv. Floriána a v Dobrochově Panny Marie Nanebevzaté

 

Sídlo duchovní správy: Římskokatolická farnost Brodek u Pv., Císařská č. 36, PSČ: 798 07 Duchovní správce: P. Mgr. Pavel Šíra, farář – tel.: 604 759 148, e-mail: p.p.sira@seznam.cz

 

D E N

S L A V N O S T

M Í S T O

Č A S

B O H O S L U Ž B Y

Sobota

14. 9. 2019

HODY:

Svátek Povýšení svatého Kříže

 

 

 

Vincencov

17,00h.

Na místní úmysl v pořadí

 

 

 

Neděle

15. 9. 2019

 

 

24. neděle v mezidobí

 

Panna Maria Bolestná

Brodek

7,30h.

Za + Jana Fryse, maminku a za celou živou rodinu Frysovu

 

 

Po hodové mši svát. požehnání

Želeč

9,00h.

Za Karla Gartnera, dvě ženy a za stařečky Freibergerovy

 

 

Otaslavice

10,30h.

Za farníky

Pondělí

16. 9. 2019

Sv. Ludmila

 

 

 

Dobrochov

18,00h.

Na místní úmysl v pořadí

Úterý

17. 9. 2019

 

 

 

 

 

 

Středa

18. 9. 2019

Brodek

16,10h.

Za Zdeňka Césara, rodiče Rudolfa a Františku Césarovy,

 

 

za rodiče Antonína a Stanislavu Krnošovy a za duše v očistci

Čtvrtek

19. 9. 2019

Otaslavice

8,00h.

Za Karla Neorala, Rudolfa Bar-boříka a za rodiny Nedělníkovu

 

 

a Michalcovu

Pátek

20. 9. 2019

 

Želeč

17,30h.

Na úmysl celebranta

 

 

Sobota

21. 9. 2019

Sv. Matouš, evangelista

Brodek

 

Svatba novoman. Charvátových

Vincencov

17,00h.

Na místní úmysl v pořadí

 

 

 

Neděle

22. 9. 2019

 

 

 

25. neděle v mezidobí

Brodek

7,30h.

Za farníky

 

 

 

Želeč

9,00h.

Za našeho tatínka Jaromí. Mož-ného, manželku Boženu, rodiče,

 

 

sourozence a za vnučku Martu

Otaslavice

10,30h.

Za živou a + rodinu Němcovu

 

Ohlášky sňatku: Dne 21. 9. 2019 budou v brodeckém farním kostele Povýšení Svat. Kříže církevně sezdáni pan Jiří Charvát, n.: 10. 7. 1997 v Prostějově, bytem v Dobrochově č. 88 a slečna Kristýna Majchráková, n.: 30. 4. 1997 v Prostějově, bytem v Dobrochově č. 25.

 

Výuka náboženství v Brodku v ZŠ bude probíhat od 27.9.2019 vždy v pátek od 7,00 do 7,45 hodin. Přihláška v kostele a na faře či ve škole u paní katechetky Marie Selucké. V Otaslavicích od 10.9. vždy v úterý od 13,30 do 14,15 hodin. Přihláška je k mání u paní učitelky Kalábové.

Comments