Pořady bohoslužeb

, 

 

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B:   15. 7. 2018 - 22. 7. 2018

 

Farní kostely: v Brodku u Prostějova Povýšení Svatého Kříže

v Želči Svatého Bartoloměje a v Otaslavicích Svatého Archanděla Michaela

Obecní Kaple: ve Vincencově Sv. Floriána a v Dobrochově Panny Marie Nanebevzaté

 

Sídlo duchovní správy: Římskokatolická farnost Brodek u Pv., Císařská č. 36, PSČ: 798 07 Duchovní správce: P. Mgr. Pavel Šíra, farář – tel.: 604 759 148, e-mail: p.p.sira@seznam.cz

 

D E N

S L A V N O S T

M Í S T O

Č A S

B O H O S L U Ž B Y

Sobota

14. 7. 2018

Vincencov

17,00h.

Na místní úmysl v pořadí

 

 

Neděle

15. 7. 2018

 

 

15. neděle v mezidobí

Brodek

7,30h.

Za farníky

 

 

Želeč

9,00h.

Na poděkování P. Bohu za 56r. společného života

 

 

Otaslavice

10,30h.

Za Stanislava Vláčila, manželku, syna a rodiče

Pondělí

16. 7. 2018

Panna Maria Karmelská

Otaslavice

8,00h.

Za rodiče Vlachovy, dva syny a vnuka

Brodek

9,00h.

Na úmysl celebranta

Úterý

17. 7. 2018

 

 

 

 

 

 

Středa

18. 7. 2018

 

 

 

 

Čtvrtek

19. 7. 2018

 

 

 

 

Pátek

20. 7. 2018

 

 

 

 

 

Sobota

21. 7. 2018

 

 

Vincencov

17,00h.

Na místní úmysl v pořadí

 

 

Neděle

22. 7. 2018

 

 

16. neděle v mezidobí

 

Sv. Marie Magdalena

Brodek

7,30h.

Za Josefa Kořínka, bratra, švagra a oboje rodiče

 

 

Želeč

9,00h.

Za farníky

 

 

Otaslavice

10,30h.

Za rodinu Kovaříkovu a za oboje rodiče

 

 

- O prázdninách nejsou mše svaté ve všední dny - jen výjimečně.

 

 

Comments