Pořady bohoslužeb

 

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B:  20. 9. 2020 - 27. 9. 2020

 

Farní kostely: v Brodku u Prostějova Povýšení Svatého Kříže

v Želči Svatého Bartoloměje a v Otaslavicích Svatého Archanděla Michaela

Obecní Kaple: ve Vincencově Sv. Floriána a v Dobrochově Panny Marie Nanebevzaté

 

Sídlo duchovní správy: Římskokatolická farnost Brodek u Pv., Císařská č. 36, PSČ: 798 07 Duchovní správce: P. Mgr. Pavel Šíra, farář – tel.: 604 759 148, e-mail: p.p.sira@seznam.cz

 

D E N

S L A V N O S T

M Í S T O

Č A S

B O H O S L U Ž B Y

Sobota

19. 9. 2020

 

 

 

 

Vincencov

17,00h.

Na místní úmysl v pořadí

 

 

Neděle

20. 9. 2020

 

 

 

25. neděle v mezidobí

Brodek

7,30h.

Za + Zdeňka a Marii Horákovy

 

 

Želeč

9,00h.

Za našeho tatínka Jaromíra Možné-ho, manželku Boženu a za vnučku

 

 

Martu

Otaslavice

10,30h.

Za Marii a Josefa Kaplánkovy a za živou a + rodinu

Pondělí

21. 9. 2020

Svátek sv. Matouše

 

Dobrochov

18,00h.

Na místní úmysl v pořadí

Úterý

22. 9. 2020

 

 

 

 

Brodek

14,00h.

Pohřeb + Václava Krále

Středa

23. 9. 2020

 

Brodek

16,10h.

Za + Marii a Zdeňka Cézarovy, za rodiče Stanislavu a Antonína Krno-šovy, Františku a Rudolfa Cézaro-

 

 

vy a za duše v očistci

Čtvrtek

24. 9. 2020

 

Otaslavice

8,00h.

Za + Marii Hradilovu, manžela, rodiče a za živou a + r. Soldánovu

 

 

 

Pátek

25. 9. 2020

 

 

 

 

 

 

 

Sobota

26. 9. 2020

 

b10-2k

 

 

Vincencov

17,00h.

Na místní úmysl v pořadí

 

 

Neděle

27. 9. 2020

 

 

 

26. neděle v mezidobí

Brodek

7,30h.

Za farníky

 

 

 

Želeč

9,00h.

Na úmysl celebranta

 

 

 

Otaslavice

10,30h.

HODY

Na úmysl rodiny Včelkovy

 

 

 

Dnešní sbírka je na kostel

Comments