Pořady bohoslužeb

 

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B:   21. 1. 2018 - 28. 1. 2018

 

Farní kostely: v Brodku u Prostějova Povýšení Svatého Kříže

v Želči Svatého Bartoloměje a v Otaslavicích Svatého Archanděla Michaela

Obecní Kaple: ve Vincencově Sv. Floriána a v Dobrochově Panny Marie Nanebevzaté

 

Sídlo duch. správy: Římskokatolická farnost Brodek u Prost., Císařská č.36, PSČ: 798 07 Duch. správce: P. Pavel Šíra, farář     T-mobile: 604759148    e-mail: p.p.sira@seznam.cz

 

D E N

S L A V N O S T

M Í S T O

Č A S

B O H O S L U Ž B Y

Sobota

20. 1. 2018

 

 

 

 

Vincencov

17,00h

Na místní úmysl v pořadí

 

 

Neděle

21. 1. 2018

 

 

3. neděle v mezidobí

Brodek

7,30h

Za + Ant. Černého, manželku, jejich rodiče, sourozence, syna a snachu Annu

 

 

Želeč

9,00h

Na úmysl celebranta

 

 

Otaslavice

10,30h

Za farníky

Pondělí

22. 1. 2018

 

 

 

Brodek

16,10h

Za Josefa Fryse a dvoje rodiče

Úterý

23. 1. 2018

 

 

 

 

 

 

 

Středa

24. 1. 2018

 

Brodek

16,10h

Za Františka Procházku, + rodi-če a za celou živou a + rodinu

Čtvrtek

25. 1. 2018

Otaslavice

8,00h

Na úmysl celebranta

 

 

Pátek

26. 1. 2018

 

 

 

Želeč

17,30h

Na úmysl celebranta

Sobota

27. 1. 2018

Vincencov

17,00h

Na místní úmysl v pořadí

Brodek

19,00h

Příprava na biřmování (fara)

 

Neděle

28. 1. 2018

 

   4. neděle v mezidobí

Brodek

7,30h

Za farníky

 

 

Želeč

9,00h

Za + Otto Polácha

 

 

Otaslavice

10,30h

Na úmysl paní Hradilové

 

- Dnešní neděli je velká sbírka na kostel

 

- Díky všem, co pomáhali s odstrojením kostela z vánočního šatu.

 

- Kdo máte úmysl darovat finanční dar farnosti s potvrzením pro odpočet z daňového základu za minulý rok, učiňte tak, prosím, co nejdříve, aby mohl účetní uzavřít minulý rok.

Comments