Pořady bohoslužeb

 P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B:   23. 7. - 30. 7. 2017

Farní kostely: v Brodku u Prostějova Povýšení Svatého Kříže

v Želči Svatého Bartoloměje a v Otaslavicích Svatého Archanděla Michaela

Obecní Kaple: ve Vincencově Sv. Floriána a v Dobrochově Panny Marie Nanebevzaté

 

Sídlo duch. správy: Římskokatolická farnost Brodek u Prost., Císařská č.36, PSČ: 798 07 Duch. správce: P. Pavel Šíra, farář     T-mobile: 604759148    e-mail: p.p.sira@seznam.cz

 

D E N

S L A V N O S T

M Í S T O

Č A S

B O H O S L U Ž B Y

Sobota

22. 7. 2017

Brodek

Brodek

11,00h

14,00h

Pohřeb + Anny Matouškové

Pohřeb + Ladislava Beneše

Vincencov

18,00h

Mše svatá na úmysl v pořadí

 

 

Neděle

23. 7. 2017

 

 

16. neděle v mezidobí

 

Brodek

7,30h

Za farníky

 

 

 

Želeč

9,00h

Na poděkování za 55 let společného života

 

 

 

Otaslavice

10,30h

Za rodinu Kovaříkovu a 2 rodiče

Pondělí

24. 7. 2017

Sv. Šarbel

 

 

 

 

 

 

Úterý

25. 7. 2017

Svátek sv. Jakuba, apošt.

 

 

 

 

 

 

Středa

26. 7. 2017

Sv. Jáchym a Anna

Sv. Hostýn

 

Pouť všech tří farností

 

 

 

Čtvrtek

27. 7. 2017

Sv. Gorazd a druhové

 

 

 

 

 

 

Pátek

28. 7. 2017

 

 

 

Sobota

29. 7. 2017

Sv. Marta

 

 

 

Vincencov

18,00h

Mše svatá na úmysl v pořadí

 

 

Neděle

30. 7. 2017

 

 

17. neděle v mezidobí

 

Brodek

7,30h

Za Vlastimila Vychodila a ženu a za Františka Langera a ženu

 

 

 

Želeč

9,00h

Za farníky

 

 

 

Otaslavice

10,30h

Za + rodinu Gregorovu, rodinu Vincence Hradila a za Boženu

a Vojtěcha Kašpárkovy

 

Volné termíny mší svatých v 2. pololetí roku 2017:

Brodek: 13.11.; 27.11.; 29.11.; 4.12.; 6.12.; 11.12.; 13.12.; 18.12.

Želeč:     13.10.; 27.10.; 10.11.; 1.12.; 15.12.

 

Velké měsíční sbírky minulou neděli na kostely činily:

Brodek – 4.295 Kč  Otaslavice – 2.952 Kč   Želeč – 1.370 Kč

Comments