Pořady bohoslužeb

 

 

 

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B:   19. 11. - 26. 11. 2017

 

Farní kostely: v Brodku u Prostějova Povýšení Svatého Kříže

v Želči Svatého Bartoloměje a v Otaslavicích Svatého Archanděla Michaela

Obecní Kaple: ve Vincencově Sv. Floriána a v Dobrochově Panny Marie Nanebevzaté

 

Sídlo duch. správy: Římskokatolická farnost Brodek u Prost., Císařská č.36, PSČ: 798 07 Duch. správce: P. Pavel Šíra, farář     T-mobile: 604759148    e-mail: p.p.sira@seznam.cz

 

 

D E N

S L A V N O S T

M Í S T O

Č A S

B O H O S L U Ž B Y

Sobota

18. 11. 2017

Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

 

 

Neděle

19. 11. 2017

 

 

33. neděle v mezidobí

 

 

Brodek

7,30h

Za farníky

 

 

Želeč

9,00h

Za Ludmilu a Bohumila Vinkle-rovy a za živou a + rodinu

 

 

Otaslavice

10,30h

Za Jaroslava Krátkého a dvoje rodiče

Pondělí

20. 11. 2017

Brodek

16,10h

Na poděk. za 25 let manželství

 

 

a za ochranu Panny Marie

Úterý

21. 11. 2017

p. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

 

 

 

 

 

 

Středa

22. 11. 2017

 

 

 

Dobrochov

17,00h

Za členy živého růžence

Čtvrtek

23. 11. 2017

Otaslavice

8,00h

Za + Marii Grulichovou, čtyři sestry a za jejich manžely

 

 

 

Pátek

24. 11. 2017

Želeč

17,30h

Za Františka Lankaše, jeho rodiče a za živou a + rodinu

 

 

 

Sobota

25. 11. 2017

 

 

 

 

 

Neděle

26. 11. 2017

 

 

Slavnost

Ježíše Krista Krále

 

 

Brodek

7,30h

Za Josefa Pazderu, rodiče a Vl. Vychodilovou, manžela a syna

 

 

 

Želeč

9,00h

Za Františka Dohnala a za jeho manželku a sestry

 

 

 

Otaslavice

10,30h

Na úmysl dárce

 

Dnešní neděli je velká sbírka na kostel

 

Dnes večer v 18,30 hodin je setkání pastorační rady v Brodku na faře

Comments