Pořady bohoslužeb

 

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B:  21. 2. 2021 - 28. 2. 2021

 

Farní kostely: v Brodku u Prostějova Povýšení Svatého Kříže

v Želči Svatého Bartoloměje a v Otaslavicích Svatého Archanděla Michaela

Obecní Kaple: ve Vincencově Sv. Floriána a v Dobrochově Panny Marie Nanebevzaté

 

Sídlo duchovní správy: Římskokatolická farnost Brodek u Pv., Císařská č. 36, PSČ: 798 07 Duchovní správce: P. Mgr. Pavel Šíra, farář – tel.: 604 759 148, e-mail: p.p.sira@seznam.cz

 

D E N

S L A V N O S T

M Í S T O

Č A S

B O H O S L U Ž B Y

Sobota

20.2.2021

 

 

 

 

Vincencov

17,00h.

Na místní úmysl v pořadí

 

 

Neděle

21.2.2021

 

 

1. neděle postní

Brodek

7,30h.

Na poděkování za 70 let života s

 

 

prosbou za dar zdraví pro celou r.

Želeč

9,00h.

Za Marii a Cyrila Potácelovy, dce-

 

 

ru, syna a za duše v očistci

Otaslavice

10,30h.

Za farníky

Pondělí

22.2.2021

Stolec sv. Petra, svátek

 

 

 

Dobrochov

17,00h.

Na místní úmysl v pořadí

Úterý

23.2.2021

 

 

 

 

 

 

Středa

24.2.2021

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek

25.2.2021

 

 

 

 

 

 

 

Pátek

26.2.2021

 

 

 

 

 

 

 

Sobota

27.2.2021

 

 

 

Vincencov

17,00h.

Na místní úmysl v pořadí

 

 

Neděle

28.2.2021

 

 

2. neděle postní

Brodek

7,30h.

Za Vlastu Vychodilovou, manžela,

 

 

syna, rodiče a sourozence

Želeč

9,00h.

Na poděkování za 81 let života s

 

 

prosbou o požehnání do dalších let

Otaslavice

10,30h.

Za farníky

 

Pokladnička v kostele je určena na podporu Lojzičky z Haity na škole.

Ještě zbývá vybrat 2.800 Kč. Bůh Vám zaplať za štědrost.

 

Dnes je sbírka na Haléř Sv. Petra.    Pod kůrem jsou svatopostní pokladničky.

 

Příští neděli 28. 2. 2021 je sbírka na kostel.

 

Za 14 dní na 3.neděli postní bude společně udílena svátost pomazání nemocných. Přivezte na mši svatou své nemocné. Přijímat mohou i mladí – „Covid-rizikoví.“

Comments