Pořady bohoslužeb

 

 

 

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B:  14. 7. 2019 - 21. 7. 2019

 

Farní kostely: v Brodku u Prostějova Povýšení Svatého Kříže

v Želči Svatého Bartoloměje a v Otaslavicích Svatého Archanděla Michaela

Obecní Kaple: ve Vincencově Sv. Floriána a v Dobrochově Panny Marie Nanebevzaté

 

Sídlo duchovní správy: Římskokatolická farnost Brodek u Pv., Císařská č. 36, PSČ: 798 07 Duchovní správce: P. Mgr. Pavel Šíra, farář – tel.: 604 759 148, e-mail: p.p.sira@seznam.cz

 

D E N

S L A V N O S T

M Í S T O

Č A S

B O H O S L U Ž B Y

Sobota

13. 7. 2019

 

 

 

Vincencov

17,00h.

Na místní úmysl v pořadí

 

 

Neděle

14. 7. 2019

 

 

 

15. neděle v mezidobí

Brodek

7,30h.

Za + Vlastimila a Marii Vychodi-lovy a + Františka a Marii Lan-

 

 

gerovy

Želeč

9,00h.

Za Františka Dohnala,manželku

 

 

a sestry

Otaslavice

10,30h.

Za farníky

Pondělí

15. 7. 2019

 

 

 

 

 

 

 

Úterý

16. 7. 2019

Památka Panny Marie Karmelské

 

 

 

 

 

 

Středa

17. 7. 2019

 

10-Pv.Daliborka

 

Brodek

16,10h.

Na úmysl celebranta

Želeč

17,30h.

Na úmysl celebranta

Čtvrtek

18. 7. 2019

 

 

 

 

Pátek

19. 7. 2019

 

 

 

 

 

 

Sobota

20. 7. 2019

 

14,30-H.Lhota

 

 

 

 

Vincencov

17,00h.

Na místní úmysl v pořadí

 

 

Neděle

21. 7. 2019

 

 

 

16. neděle v mezidobí

Brodek

7,30h.

Za + rodiče Marii a Bohumila Brachovy z Dobrochova

 

 

Želeč

9,00h.

Za rodiče Horáčkovy a za bratra Jaromíra

 

 

Otaslavice

10,30h.

Za farníky

 

 

 

 

 Příští neděli je velká sbírka na kostel

Comments