Pořady bohoslužeb

 

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B:   20. 5. 2018 - 27. 5. 2018

 

Farní kostely: v Brodku u Prostějova Povýšení Svatého Kříže

v Želči Svatého Bartoloměje a v Otaslavicích Svatého Archanděla Michaela

Obecní Kaple: ve Vincencově Sv. Floriána a v Dobrochově Panny Marie Nanebevzaté

 

Sídlo duchovní správy: Římskokatolická farnost Brodek u Pv., Císařská č. 36, PSČ: 798 07 Duchovní správce: P. Mgr. Pavel Šíra, farář – tel.: 604 759 148, e-mail: p.p.sira@seznam.cz

 

D E N

S L A V N O S T

M Í S T O

Č A S

B O H O S L U Ž B Y

Sobota

19. 5. 2018

 

 

 

 

 

 

Neděle

20. 5. 2018

 

Slavnost Seslání Ducha Svatého

Brodek

7,30h

Za farníky

 

 

Želeč

9,00h

Za Janu Večeřovou a duše v o.

 

 

Otaslavice

10,30h

Za Annu Vláčilovou, manžela, syna a rodiče

Pondělí

21. 5. 2018

 

Dobrochov

18,00h

Na místní úmysl v pořadí

Úterý

22. 5. 2018

 

 

 

Středa

23. 5. 2018

 

 

 

Brodek

16,10h

Za Miladu a Zdeňka Charváto-vy, rodiče a sourozence

Čtvrtek

24. 5. 2018

Svátek Ježíše Krista, Věčného Velekněze

Otaslavice

8,00h

Za živou a + rodinu Hykelovu a Pospíšilovu

 

Pátek

25. 5. 2018

 

 

 

 

Želeč

17,30h

Na úmysl celebranta

Sobota

26. 5. 2018

 

Vincencov

17,00h

Na místní úmysl v pořadí

 

Neděle

27. 5. 2018

 

Slavnost

Nejsvětější Trojice

Brodek

7,30h

Za Janu a Jindřicha Švecovy

 

 

Želeč

9,00h

Za farníky

 

Otaslavice

10,30h

Za + Annu a Karla Michalcovy, rodiče, sourozence, syna Jana, vnuka Jana a snachu Vlastu

 

- OHLÁŠKY SŇATKU - V sobotu dne 16. 6. 2018 ve 12 hodin budou ve farním kostele v Brodku u Prostějova církevně sezdáni pan Vít Adamík, narozen dne 28. 9. 1993 v Přerově, bytem Přerov, Ztracená č. 49 a slečna Dagmar Benešová, narozena 6. 8. 1994 v Prostějově, bytem Ondratice č. 22

Comments