Pořady bohoslužeb

 

P O Ř A D    B O H O S L U Ž E B:  6. 6. 2021 - 13. 6. 2021

 

Farní kostely: v Brodku u Prostějova Povýšení Svatého Kříže

v Želči Svatého Bartoloměje a v Otaslavicích Svatého Archanděla Michaela

Obecní Kaple: ve Vincencově Sv. Floriána a v Dobrochově Panny Marie Nanebevzaté

 

Sídlo duchovní správy: Římskokatolická farnost Brodek u Pv., Císařská č. 36, PSČ: 798 07 Duchovní správce: P. Mgr. Pavel Šíra, farář – tel.: 604 759 148, e-mail: p.p.sira@seznam.cz

 

D E N

S L A V N O S T

M Í S T O

Č A S

B O H O S L U Ž B Y

Sobota

5.6.2021

 

P O U Ť  D O  K Ř T I N

Křtiny

15,30h.

Růženec

16,00h.

Mše sv. za poutníky a jejich prosby (žehnání obrazu po promluvě)

 

 

Neděle

6.6.2021

 

 

 

10. neděle v mezidobí

Brodek

7,30h.

Za Dobroslavu Frysovou, syna, dvě sestry, s prosbou o ochranu Panny

 

 

Marie ž. rodin Frysovy a Baslíkovy

Želeč

9,00h.

Za farníky (Adorace BT po mši s.)

 

 

Otaslavice

10,30h.

Za Marii a Josefa Kaplánkovy a za živou a + rodinu

Pondělí

7.6.2021

 

 

 

Želeč

17,30h.

Na úmysl celebranta

Úterý

8.6.2021

 

 

 

 

 

 

 

Středa

9.6.2021

 

Brodek

16,10h.

Na úmysl celebranta

 

 

 

Čtvrtek

10.6.2021

Otaslavice

8,00h.

Za sestru a rodiče (mše o slavnosti)

 

 

 

Pátek

11.6.2021

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

 

 

 

Brodek

16,10h.

Na úmysl celebranta

Sobota

12.6.2021

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

 

 

 

Vincencov

17,00h.

Na místní úmysl v pořadí

 

Neděle

13.6.2021

 

 

11. neděle v mezidobí

 

sv. Antonína z Padovy

Brodek

7,30h.

Za farníky

 

 

 

Želeč

9,00h.

Za Mařenku a Stanislava Oralovy a

 

 

za celou živou rodinu

Otaslavice

10,30h.

Za rodinu Soldánovu

 

 

Ohlášky sňatku:

V sobotu 26.6.2021 v Určicích budou církevně sezdáni

pan Mgr. Tomáš Silly, nar. 5.10.1994, bytem Jiříkovice, Na návsi 236

a slečna Helena Sosíková, nar. 5.11.1997, bytem Vincencov 55.

 

Dnes 6.6. v 17h. setkání všech členů Pastoračních rad na faře v Brodku

Comments