Pořady bohoslužeb

 

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B:   11. 3. 2018 - 18. 3. 2018

 

Farní kostely: v Brodku u Prostějova Povýšení Svatého Kříže

v Želči Svatého Bartoloměje a v Otaslavicích Svatého Archanděla Michaela

Obecní Kaple: ve Vincencově Sv. Floriána a v Dobrochově Panny Marie Nanebevzaté

 

Sídlo duch. správy: Římskokatolická farnost Brodek u Prost., Císařská č.36, PSČ: 798 07 Duch. správce: P. Pavel Šíra, farář     T-mobile: 604759148    e-mail: p.p.sira@seznam.cz

 

D E N

S L A V N O S T

M Í S T O

Č A S

B O H O S L U Ž B Y

Sobota

10. 3. 2018

 

Vincencov

17,00h

Na místní úmysl v pořadí

Brodek

18,00h

Příprava na biřmování

 

 

Neděle

11. 3. 2018

 

 

4. neděle postní

Brodek

7,30h

Za živou a + rodinu a za nemocnou osobu

 

 

Želeč

9,00h

Za farníky

 

 

Otaslavice

10,30h

Za Marii a Jaroslava Kabilkovy, bratra Zdeňka a za rodinu Kabilkovu a Tomkovu

Pondělí

12. 3. 2018

Brodek

16,10h

Na poděk. P. Bohu a P. Marii  za 70 let života s prosbou za

 

 

ochranu celé rodiny

Úterý

13. 3. 2018

 

 

 

 

 

 

 

Středa

14. 3. 2018

Brodek

16,10h

O Boží požehnání a ochranu P. Marie pro rodinu Loníčkovu

 

 

 

Čtvrtek

15. 3. 2018

Otaslavice

8,00h

Za + Vladimíra a Annu Pazde-rovy, rodiče a sourozence

 

 

Pátek

16. 3. 2018

 

 

 

Želeč

17,30h

Za Antonína a Marii Landovy a za + rodinu

Sobota

17. 3. 2018

Vincencov

17,00h

Na místní úmysl v pořadí

 

 

Neděle

18. 3. 2018

 

 

5. neděle postní

Brodek

7,30h

Za Josefa Kovaříka, bratra, rodiče a za živou rodinu

 

 

Želeč

9,00h

Za Marii a Cyrila Potácelovy

 

 

Otaslavice

10,30h

Za farníky

 

Příští 5. neděli postní bude opět po roce společně udílena v našich kostelích svátost pomazání nemocných. Aktualizujte, prosím, svoji účast v loňských seznamech účastníků pod kůrem.

                                                                                

Comments