pokus

Liturgický život farností

Pravidelné mše svaté

Brodek u Prostějova

neděle 7:30

pondělí 18:00 (16:00)

středa 16:00

Želeč

neděle 9:00

(úterý 7:00)

pátek 18:00 (17:00)

Otaslavice

neděle 10:30

čtvrtek 18:00  (17:00)

Vranovice

sobota 18:00 (17:00)  (s nedělní platností)

 (Údaje v závorce platí pro zimní čas.)

Mše svatá zvláště pro děti - každou středu v 16 hodin

Putování s dětmi po poutních místech naší republiky ve školním roce 2002/2003.
Více informací naleznete v archivu.

Fotografie z této mše svaté najdete zde.

**********

Slavnosti patronů farních kostelů - "hody"

Brodek 14. září Otaslavice 29. září Želeč 24. srpen
Povýšení sv. Kříže Archanděl Michael sv. Bartoloměj

 

Vranovice - kostel sv. Kunhuty 3. března
Hody - Narození Panny Marie 8. září

Slavnosti výročí posvěcení farních kostelů - "posvícení"

Brodek 4. listopad Otaslavice 20. říjen Vranovice 25. říjen Želeč 27. srpen

 

Diecézní adorační dny farností

Brodek u Prostějova

26. dubna

Otaslavice

10. července

Želeč

25. září

Vranovice 3. března

 

Den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře

Brodek 26. duben Otaslavice  9. říjen Želeč 25. září

 

Májové pobožnosti v měsíci květnu

Brodek u Prostějova

Pondělí - po mši, středa - po mši, pátek - 18 hodin, neděle - 18 hodin

Želeč

Čtvrtek - 18 hodin, pátek - po mši, neděle - 18 hodin

Otaslavice

úterý - 18 hodin, čtvrtek - po mši, neděle - 18 hodin

Vranovice

pondělí a čtvrtek - 19 hodin

**********

Pravidelné pobožnosti

Brodek u Prostějova

každý čtvrtek

19,30 - 20,30
(18-19)

Getsemany - modlitba večerních chval a tichá adorace

první sobota v měsíci

18,00

Mariánská pobožnost členů živého růžence

Otaslavice

 první sobota v měsíci

8,00

Mše svatá s pobožností k Panně Marii

Želeč

 první pátek v měsíci

17,00
(16,00)

Adorace Nejsvětější Svátosti s možností přijetí svátosti smíření, mše svatá a svátostné požehnání

Vranovice

 čtvrtek - 1 x za 14 dní

19 - 20
(18-19)

Getsemany - společná modlitba

 **********

Comments