Podpořte TV Noe

Nadační fond TELEPACE

Kostelní náměstí 2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava


Drazí přátelé.

Šířit dobré zprávy – to si dala již před 5 léty za cíl tehdy vznikající televize Noe. Zahájit vysílání jsme mohli díky vstřícnosti a široké podpoře mnohých z vás, ke kterým se dnes opět s důvěrou  obracím.

Vysílání televize Noe stále považujeme za veliký zázrak. Jsme vděčni Boží Prozřetelnosti, že se o nás stará a my tak můžeme přinášet do tisíců domácností dobré zprávy Kristova Evangelia. Naší přítomnosti ve svých domovech se těší zejména staří, nemocní a opuštění, ale také ti, kteří se z různých důvodů straní společenství církve.

V práci nás povzbuzuje stálá přízeň našich diváků a přátel, kteří nás průběžně podporují svými finančními dary nebo za nás přinášejí oběti duchovní. Jistě mezi ně patří i někteří z vás. Díky této podpoře může televize Noe každým dnem vysílat a postupně také rozšiřovat programovou skladbu.

Velice nás také těší také přízeň pastýřů církve, kteří se o náš program živě zajímají, a jsou nám tak v naší práci povzbuzením i oporou. V rámci této spolupráce vyhlásil otec arcibiskup Jan v naší olomoucké arcidiecézi v neděli 15. května sbírku na podporu vysílání televize Noe. Její výnos použijeme na financování nákupu nového přenosového vozu, který je pro další rozvoj našeho vysílání nezbytně nutný. Přinese nám další možnosti zajímavých přenosů a také podstatně zvýší kvalitativní úroveň připravovaných pořadů včetně spolupráce s ostatními televizemi u nás i v zahraničí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Drazí přátelé, ať patříte mezi diváky televize Noe nebo ještě ne. Vnímám, s ohledem  na dnešní dobu, naléhavou potřebu šířit radost z Kristova Vzkříšení všemi možnými způsoby. Jedním z nich je i vysílání televize Noe.

Za jakoukoli podporu vám za všechny pracovníky a spolutvůrce televize Noe děkuje


o. Leoš Ryška, SDB, ředitel televize Noe

Comments