Pastorační plán na rok 2012

PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTÍ NA ROK 2012

 

2.-11.1.           Tříkrálová sbírka

7.1.                  Tříkrálový ples - O

1.2.                  Představení dětí farnosti k 1. sv. přijímání v Brodku
 
3.3.                  Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře - V

23.-27.3.         Obnova misií - B

5.-8.4.             Velikonoční Triduum – B, O

21.4.                Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání - Svatý Hostýn

26.4.                Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře - B

květen-červen Společná příprava rodičů a dětí k 1. sv. přijímání

5.5.                  Diecézní pouť k sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci

květen             Májové pobožnosti
 
1.6.                  Den i Noc kostelů - B
 
 3.6.                 Farní den - (Dobrochov)
 
červen              Výlet pro děti z náboženství 

 7.6.                 Boží Tělo - Ž
 
9.6.                  Boží Tělo - V
 
10.6.                Boží Tělo - B, O

17.6.                1. sv. přijímání - B
 
10.7.                Adorační den v Otaslavicích   

14.7.                Žehnání obecních symbolů - V   
 
14.-19.8.        Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou                     

19.8.                Pouť v Dobrochově

26.8.                Pouť v Želči

2.9.                  Výročí Posvěcení kostela v Želči

9.9.                  Pouť ve Vranovicích

16.9.                Pouť v Brodku

25.9.                Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře - Ž

30.9.                Pouť v Otaslavicích

7.10.                 Biřmování - O

9.10.                Den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře - O

27.10.              Výročí Posvěcení kostela ve Vranovicích

28.10.              Výročí Posvěcení kostela v Otaslavicích

1.-2.11.           Památka všech věrných zemřelých – pobožnost na hřbitovech 

4.11.                Výročí Posvěcení kostela v Brodku                         

3.12.-20.12.    Roráty pro děti - B, O, Ž

24.12.              Půlnoční - všude

30.12.              Obnova manželských slibů při mši sv.

31.12.              Mše sv. na poděkování za uplynulý rok + adorace – B

 

 

Vysvětlivky: B = Brodek, O – Otaslavice, V – Vranovice, Ž - Želeč

 

 

 

 

 

Comments