Pastorační plán farnosti na rok 2017

PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTÍ NA ROK 2017

  

5.-7.1.         Tříkrálová sbírka - všude

6.1.               Tříkrálový ples - B

3.5.7.- 4.      Postní Duch.Obnova

13.-16.4       Velikonoční Triduum – B, O, Ž

26.4.            Adorační den farnosti Brodek u Prostějova a den modliteb za bohoslovce - B

květen          Májové pobožnosti - všude

3.6.              Farní pouť do Křtin – B, O 

                    Ministrantský den v AKS v Olomouci

18.6.             Boží Tělo - B, O

11.6.             Farní den pro všechny farnosti - Ondratice

10.7.             Adorační den farnosti Otaslavice a den modliteb za bohoslovce – O

17.7.-26.7.   Velký tábor

13.8.             Pouť v Dobrochově

15.8.-20.8.   Celostátní setkání mladých v Olomouci

27.8.             Pouť v Želči

27.8.             Výročí Posvěcení kostela v Želči (27.8.1939)

17.9.             Pouť v Brodku

24.9.             Výročí posvěcení kaple v Dobrochově (27.9.1933)

                     Pouť děkanátů Vyškov a Prostějov za obnovu rodin a duchovní povolání - Olomouc-katedrála

25.9.             Adorační den farnosti Želeč u Prostějova a den modliteb za bohoslovce – Ž

1.10.             Pouť v Otaslavicích

30.10.           Výročí Posvěcení kostela v Otaslavicích

1.-2.11.        Památka všech věrných zemřelých – pobožnost na hřbitovech - všude

5.11.             Výročí Posvěcení kostela v Brodku (4.11.1721)                             

28.11.-22.12.  Roráty pro děti – B, O

24.12.           Půlnoční" - všude ,otvírání jesliček - B

31.12.           Mše sv. na poděkování za uplynulý rok + adorace - V

6.1.2018       Tříkrálový  ples

 

Změna vyhrazena!

Vysvětlivky: B = Brodek, O – Otaslavice, V – Vincencov, Ž - Želeč

 

Comments