Ohlášky

Panny Marie Andělské z Porciunkule        

Serafínský Otec František se pro svou zvláštní úctu k přesvaté Panně pečlivě staral o kostelík zasvěcený Panně Marii Královně andělů, nazývaný též Porciunkule. Zde se také se svými bratry usadil, když se vrátil z Říma. Zde spolu se svatou Klárou založil druhý františkánský řád a zde také dokonal běh svého pozemského žití roku 1226. Podle tradice náš svatý zakladatel obdržel od papeže Honoria III. pro tento kostelík také privilegium plnomocných odpustků, které pak následující papežové potvrdili a rozšířili i na další kostely. Z těchto důvodů serafínský řád s velkou radostí slaví svátek (slavnost) Panny Marie Královny andělů. 

Comments