Ohlášky

Narození Panny Marie

Patří k nejstarším mariánským svátkům. Den jeho slavení byl vybrán v 5. století v Jeruzalémě, 

jako výroční den posvěcení baziliky postavené v místě, kde se Panna Maria podle tradice narodila 

sv. rodičům Jáchymovi a Anně. V tomto místě dnes stojí bazilika sv. Anny. O slavení narození Panny Marie se dochovaly nejstarší zmínky od sv. Prokla (bis. +446) a počátky slavení v celé církvi začaly údajně za papeže Sergeje I. (667-701), s pořádáním procesí do 4 hlavních bazilik.

Comments