Ohláškyhttps://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/319298380030008-orosia-neznama-ceska-svetice/

https://www.orthodoxia.cz/svati/orosie-2.htm

http://orthodoxia.cz/svati/orosie.htm
"Objevujte své křesťanské kořeny, poznávejte historii církve, prohlubujte svou znalost duchovního dědictví, které vám bylo předáno, následujte kroky svědků a učitelů, kteří šli před vámi! Pouze tím, že zůstanete věrni Božím přikázáním, smlouvě, kterou Kristus zpečetil svou krví prolitou na kříži, se stanete apoštoly a svědky nového tisíciletí." Připomínal, že "setkání srdcí" při eucharistické adoraci dá postupně nový elán, sílu povzbuzovat trpící a přinášet světu mír. Protože je mnoho lidí zraněných životem, bez domova, bez rodiny, bez práce, ztrácejících naději, je třeba v rozjímání nad světlem vyzařujícím z tváře vzkříšeného Krista naučit se žít jako "synové světla a synové dne" (1 Sol 5,5), a tak ukázat světu, že "ovoce toho světla" záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti 
a v životě podle pravdy.
 
Comments