Obnova lidových misií

Milí farníci,
ve dnech 24. března až 28. března 2012 ve farnosti Brodek u Prostějova proběhne obnova lidových misií. Opět mezi nás zavítají otcové P. Jiří Šindelář, CSsR & P. Tomasz Waściński, CSsR, kteří nám nabídnou bohatý duchovní program.
Určitě tuto nabídku využijte k duchovnímu posilnění a obnově svého vztahu k Bohu. 

PROGRAM

Milí přátelé, uplynul zhruba rok od doby, kdy ve Vaší farnosti proběhly lidové misie. Jaké ovoce přinesla tato duchovní obnova ve Vašem životě? Mnozí z Vás se v oněch dnech přiblížili více k Bohu a poznali, „jak dobrý je Pán“. Naše předsevzetí a radost z víry však mohou časem vyprchat, a proto pořádáme ve Vaší farnosti ještě tzv. OBNOVU LIDOVÝCH MISIÍ. Tyto dny mají člověku pomoci k tomu, aby svůj život zakotvil ještě pevněji v Bohu. Nabízíme Vám další vzájemná setkání a poznávání milujícího, učícího, věrného i spravedlivého Ježíše Krista. Zkuste pozvat k duchovní obnově i své blízké, kteří si před rokem na lidové misie nenašli čas. Oslovte rovněž lidi, kteří svoje štěstí, lásku či smysl života teprve hledají. Podejte pomocnou ruku těm, kteří se možná vlastní vinou od dobrého Boha vzdálili a zahrňte je do svých modliteb.


SOBOTA

24.3.

18.00

MŮŽEME SE JEŠTĚ ZMĚNIT?“, zahájení, mše sv.

19.00

Katecheze pro mládež i svobodné dospělé

NEDĚLE

25.3.

7.30

O BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ“, mše sv. (Brodek)

9.00

O BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ“, mše sv. (Želeč)

10.30

O BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ“, mše sv. (Otaslavice)

15.00

Katecheze pro manžele a další zájemce

16.00

Osudy dětí, které umírají bez křtu“, přednáška a diskuse

17.00

Promítání filmu (45 min.), poté beseda na volné téma

PONDĚLÍ

26.3.

8.00

Škola modlitby

8.30

PEKLO – ODMÍTNUTÁ SPÁSA“, mše sv.

18.00

Škola modlitby

18.30

OČISTEC A ŽIVOT VĚČNÝ“, mše sv.

ÚTERÝ

27.3.

8.00

Škola modlitby

8.30

SVĚTLO A SÍLA SVÁTOSTÍ“, mše sv.

18.00

Novéna k P. Marii Matce Ustavičné Pomoci

18.30

KŘESŤANSKÁ RODINA“, mše sv.

STŘEDA

28.3.

8.00

Škola modlitby

8.30

STÁŘÍ“, mše sv. s udělováním svátosti pomazání nemocných

18.00

Zpívaná křížová cesta ve spolupráci s místní scholou

18.30

MÁ VÍRA“, mše sv. a závěr obnovy misií

Svátost smíření udělujeme během celého programu duchovní obnovy.

Během dne je možnost návštěv v domácnostech.

P. Jiří Šindelář, CSsR & P. Tomasz Waściński, CSsR

www.LidoveMisie.cz
www.lidovemisie.cz 

Comments