Modlitby matek

...
V našich farnostech se v rámci hnutí Modlitby matek schází několik maminek, které se modlí za své rodiny. Můžete se k nim přidat.  Schází se pravidelně ve farním kostele v Otaslavicích. V zimě se schází na faře v Otaslavicích.

Bližší informace o setkáních se dozvíte z následujícího svěděctví jedné z maminek.

"Na modlitby matek se scházíme každých 14 dní. Nemáme přesně daný den, protože mám nepravidelné služby a holky jsou ochotné se mi v tom maximálně přizpůsobit. Většinou je to úterý nebo pátek. Scházíme se 3 maminky. Sice nás moc není, ale chodíme pravidelně, zatím jsme nikdy nevynechaly a vždycky se moc těšíme na další setkání. Modlíme se z brožůrky, kde jsou doporučené modlitby, které jsou dané a kterých se držíme, ale modlíme se i vlastními slovy. Jsou i chvíle ticha, kdy se modlíme každá sama v tichosti, zpíváme písně chvály, čteme z Písma a rozebíráme text, vkládáme jména dětí do košíčku a symbolicky je tak odevzdáváme Bohu. Modlitby vlastními slovy jsou otevřené, někdy i na konkrétní úmysl, proto je mezi námi naprostá důvěra.
Duch svatý tam opravdu působí. Posiluje nás a naplňuje pokojem a jistotou, že Bůh nás neopouští, že je s námi a žehná nám.
Modlíme se za naše děti, za jejich výchovu, ochranu a vedení. Modlíme se také za manžele, za rodiny ve farnosti, za kněze. Modlíme se také ale i samy za sebe, protože logo Modliteb Matek nese nápis - Láska matek proměňuje svět. Prosíme, abychom byly citlivé k dětem, schopné naslouchat, abychom je přijímaly bez podmínek a milovaly je za všech okolností. Učíme se touto cestou žít s Bohem a prohlubovat svoji víru.
"

Termín dalšího setkání najdete vždy na těchto stránkách.


Další setkání se uskuteční  v Brodku u Prostějova na faře  dne  hodin.
                                                                                


Stáhněte si přehled manželského práva katolické církve: zde


K zamyšlení

 Modlící se matky v Lu Monferrato

 

Vzpomeňme, co Pán Ježíš říká o moci modlitby a síle víry. S vírou hořčičného zrna (Mt 17,21) a vytrvalou modlitbou budeme moci být církví, která osloví svět. Vyprošujme mu duchovní povolání a dostatek kněží, odpovídajících Boží vůli. – Že je to v síle jednotlivých farností možné, ukázaly modlící se matky v Lu Monferrato na konci 19. století.

Jde o italskou vesničku Lu, sotva se 3000 obyvateli (50 km vých. od Turína). Matky zde v srdcích nosily přání, aby se některý z jejich synů stal knězem nebo aby některá z jejich dcer dala svůj život zcela do Boží služby. Za vedení faráře Mons. Alessandra Canory se každé úterý setkávaly před svatostánkem v modlitbách o duchovní povolání. Stejně tak každou první neděli po přijetí svátostného Krista s tímto úmyslem. Díky důvěryplné modlitbě matek a otevřenosti rodičů nastala v rodinách hluboká atmosféra radostné křesťanské zbožnosti, a tak děti mohly o mnoho snadněji rozpoznat své povolání. Pán Ježíš řekl: „Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených“ (Mt 22,14) – těch, kteří povolání přijmou.

Bůh vyslyšel modlitbu matek tak, jak to asi nikdo neočekával: Z vesnice pod 3000 obyvatel v krátké době vzešlo 323 duchovních povolání, z toho 151 řeholních a diecézních kněží a 171 řeholních sester, patřících do 41 různých kongregací. Z některých rodin byla dokonce i 3 nebo 4 povolání; z rodiny Rinaldi Bůh povolal celkem 7 sourozenců (2 saleziánské misionářky a 5 kněží, z nichž byl Filip již blahořečen).

Tento příběh ukazuje, že možné je všechno, ale záleží na rodinách, které se rozhodnou následovat v modlitbě a vlastním „fiat“ Pannu Marii. Blah. Filip vzpomínal na víru rodin v Lu se slovy: „Byla to víra, skrze kterou mohli naši otcové a matky říci: ‚Děti nám daroval Pán, a jestliže je volá, nemůžeme říci ne‘. Po deseti letech se spolu všichni dosud žijící povolaní setkávali, sjíždějící se do rodné vesnice z celého světa. Podle slov faráře bylo setkání pro všechny svátkem vděčnosti Bohu, který v Lu vykonal tak velké věci. Modlitba, kterou se modlily matky z Lu byla krátká, jednoduchá a hluboká:

„Bože, dej, aby se jeden z mých synů stal knězem! Já sama chci žít jako dobrá křesťanka a své děti chci vést ke všemu dobrému, abych dostala milost darovat ti, Bože, jednoho svatého kněze!'“

Není k tomu co dodat, jen zopakovat Kristovu výzvu: „Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň" (Mt 9,38).

 

Text převzat z: http://sancti.catholica.cz/

 


Podřízené stránky (1): Modlitby matek
Comments