Modlitba k Roku víry

Dobrý Bože.

Děkujeme Ti za to, že nám dáváš milost prožívat tento liturgický rok jako Rok víry.
Je to Tvoje výzva a touha, abychom Ti byli blíže. Ty nás chceš přitáhnout k sobě, chceš, aby naše víra vyrostla. Chceme na Tvou výzvu odpovědět upřímnou snahou více Tě poznávat a milovat.
Trojjediný Bože, dávej nám zakoušet svou otcovskou lásku, daruj nám srdce dítěte, které je závislé na Tobě a spoj nás s Tvým milujícím srdcem láskou Ducha svatého. Čekáme na Jeho oheň ve spojení
s Pannou Marií, která svou mateřskou láskou ukazuje na Tvou lásku.

Ukazuj nám cesty, kterými nás chceš přivést k hlubšímu vztahu k Tobě a veď nás svým Duchem, abychom tyto cesty objevovali a kráčeli v Tvých stopách. Uč nás hlubší modlitbě, dej nám více pokory, abychom často přijímali Tvé odpuštění ve svátosti smíření, daruj nám větší úctu k Eucharistii, otevři naše uši, abychom porozuměli slovům z Tvých úst, otevři naše srdce, abychom Tě nacházeli ve svých bližních a dej nám ochotu a sílu projevovat jim skutky lásky, neboť víra bez skutků je mrtvá.

Bože, přitahuj nás každým dnem tohoto milostivého roku na své svaté srdce, obmývej nás Krví a vodou, která vytryskla z Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Dej nám zase o něco více zakusit a pochopit Tvé milosrdenství a osvoboď nás od všeho, co nám v tom brání. Vytrhni nás z moci Zlého Ducha, který
se jistě bude snažit překazit naši snahu být Ti blíž. Nedopusť, aby nad námi Zlo zvítězilo a dej nám sílu vstát po každém pádu.

Spolu s apoštoly voláme: „Pane, dej nám více víry.“ a spolu s Ježíšem Tě vzýváme v modlitbě, kterou nás naučil.

 

Otče náš…

Comments