Mládež‎ > ‎

Kdo jsme?

Ahoj, jsme parta mladých lidí převážně z Brodku a Dobrochova. Naše spolčo vzniklo už někdy v roce 2005, kdy přijel do naší farnosti biskup Hrdlička, aby nám udělil svátost BIŘMOVÁNÍ. Tehdy nás svátost přijalo mnohem víc, ale jak už to tak bývá, jen hrstka z nás se chtěla scházet dále. Od té doby se k nám už přidalo i pár mladších, ale i tak krásně zapadli a myslím, že vytváříme pěkné společenství. U zrodu toho společenství byl náš duchovní pastýř otec Petr Hofírek a celých 5 let se nám věnoval a vedl nás. Nyní ho Boží ruka zavedla do jiných farností a tudíž nás musel předat novému pastýři otci Pavlu Vágnerovi. Díky Bohu i otec Pavel má zájem vytvářet s námi toto společenství, a tak se i nadále můžeme scházet.
Spolčo míváme na faře v Brodku vždy jednou za 14 dnů v pátek od 19:30. Začínáme společnou modlitbou a pak následuje připravený program nebo volná zábava při čajíčku :-)
Comments