Minikomentáře: Tit 1,1 - 3,15

31/5
Tit 1,1-9

1. Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, (pověřený hlásáním) víry Božím vyvoleným, aby důkladně poznali pravdu, jak uctívat Boha. 2. (Z ní pochází) naděje na věčný život, který už před dávnými věky pravdomluvný Bůh slíbil 3. a ve svém čase pak své slovo uvedl ve známost kázáním, jež mi bylo svěřeno příkazem Boha, našeho spasitele: 4. Titovi, (svému) pravému synu, kterému se dostalo stejné víry jako mně: milost a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho spasitele. 5. Nechal jsem tě na Krétě kvůli tomu, abys uspořádal, co ještě chybí, a abys v každém městě ustanovil starší, jak jsem ti nařídil: 6. musí to být muži bezúhonní, jen jednou ženatí a děti (musí) mít věřící, které nelze obviňovat z nevázanosti a které nejsou nepoddajné. 7. Církevní představený je přece Božím správcem, a musí to proto být muž bezúhonný: ne domýšlivý, ne prchlivý, ne oddaný pití, ne útočný, ne lačný špinavého zisku. 8. Má však být pohostinný, milovat dobro, umět se ovládat, být spravedlivý, zbožný a zdrženlivý; 9. takový, kdo se v kázání pevně drží spolehlivé nauky, aby byl schopný povzbuzovat ve zdravém učení a také usvědčovat odpůrce.  ---------------

 

Na kněze jsou kladeny vysoké duchovní a mravní nároky. Ale to neznamená, že kněz dosáhl automaticky svatosti. Jedna věc jsou předpoklady a druhá věc je neustálý zápas o věrnost, svatost, čistotu. Vyprošujte kněžím především tu milost, aby nikdy nepřestali hledat Boha a jeho vůli.
Comments