Modlitby varhaníka

Modlitba varhaníkova

Láskyplný Ježíši,
z celého srdce Ti vzdávám díky za to,
že Tě mohu oslavovat v tvém chrámu.

Svatá Panno Maria,
láskyplná a milostivá Matko,
já nehodný a ubohý hříšník Tě prosím,
stůj milostivě při mně,
abych konal tuto svou službu tak,
aby byla důstojná Trojjediného Boha a hodná jeho zalíbení.

Amen

ĉ
Lucie Cmarová,
20. 11. 2010 2:25
Comments