Lidové misie ve farnostech (26. 3. - 3. 4. 2011)


Články o lidových misiích v Prostějovském deníku: přečtěte si!




O misiích v Brodku na www.lidovemisie.cz:




Brodek u Prostějova 26.3.-3.4.2011: Lidové misie s nadšením, ohněm a mocí Ducha svatéhoPDFTiskEmail
Pondělí, 11 Duben 2011 13:25

BrodekMisie2011Posvěcením misijního kříže zakončil o nedělním poledni Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký, týden Lidových misií v Brodku u Prostějova. Minulou sobotu zde započali sérii kázání, modliteb a duchovních rozhovorů redemptoristé Jiří Šindelář a Tomasz Waściński z kláštera v Tasovicích u Znojma.

„Myslím že misie byly takové, jaké mají být. S nadšením, ohněm a mocí Ducha svatého,“ zhodnotil uplynulý týden kazatel Tomasz Waściński. Překvapili jej především starší lidé, kteří se misií účastnili.

„Jsou daleko otevřenější, je z nich cítit mnohem větší nadšení než na jaké jsme zvyklí jinde. Myslím, že tímhle byly tyto misie výjimečné. Nikdo z nich se nebál mluvit a v jejich srdcích se otevřelo mnoho dávno zasutých dveří,“ prohlásil kazatel.

Velkou duchovní pomoc znamenala návštěva řeholníků i pro mladé.

„Nejvíce mě zasáhla mše svatá se slavností smíření. Tam jsme se s mnohými lidmi i věcmi v životě opravdově a vnitřně smířili,“ uvedla mladičká varhanice Lucie Ševrová. Pro ni byl týden náročný i po muzikantské stránce.

Nezapomentulená zpověď

Smíření bylo hlavním tématem mnoha rozhovorů při hodnocení misií. „Pro mě byla nejvýraznějším zážitkem zpověď u otce Jiřího. Bylo to velké duchovní očištění a posila,“ řekla si farnice Markéta Hurčíková.

„Samozřejmě bylo také pěkné poslechnout si i scholu Venimus z Frýdku. Jejich zpívaná křížová cesta byla skvělá,“ pochvalovala si další zážitek Markéta.

Kdo mnoho miluje, musí mnoho obětovat

Pro věřící ze čtyřech farností byly lidové misie opravdovou posilou v jejich duchovním životě.

„Společnost nás nabádá ke konzumu, k tomu si prostě užívat. Dokonce se prohlašuje, že láska je něco relativního, něco čeho jsem měřítkem já sám. Je tomu ale naopak. Není skutečná láska bez obětí, kdo mnoho miluje, musí mnoho obětovat. To si můžeme uvědomit právě při pohledu na Toho, kdo se obětoval až do krajnosti. A musíme se snažit, aby kříž pro nás nebyl jen pouhou ozdobou, ale aby se stal součástí našich srdcí. A k tomu byl uplynulý týden skvělou příležitostí,“ připomněl lidem v kostele biskup Josef Hrdlička.

Svěcení kříže

Po mši posvětil i misijní kříž. Jako upomínka na prožitý týden poslouží lidem pískovcový kříž, který stojí před kostelem už mnoho desítek let. Na něm se tento týden objevily letopočty všech misií, které se v Brodku ve dvacátém století konaly. Před letošním je v pískovci vytesán rok 1940. Nejstarší farníci tedy prožili poslední misie jako malé děti.

Řeholníci se do Brodku vrátí zase za rok na obnovu misií, tzv. renovaci. „Je to taková obnova, upevnění toho, co lidé při letošních misiích získali,“ vysvětlil kněz Tomasz Waściński. (pam)

Převzato z: http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/misie-v-brodku-s-nadseni-ohnem-a-moci-ducha-svateh.html

 

Malá statistika

Brodek

Počet obyvatel celkem

1515

Nedělní bohoslužby

130-150

Ranní program misií

45-80

Večerní program misií

70-120

Katecheze pro ženy

54

Katecheze pro muže

26

První setkání pro mládež

17

Druhé setkání pro mládež

25

Děti 6.-9. tř.

6

Děti 1.-5. tř.

6

Svátost smíření

87

Svátost pomazání nemocných

73

Obnova manželských slibů

10 párů

Návštěvy nemocných

21

Promítání filmu

35

Misií se účastnili věřící nejen z Brodku, ale i z okolních obcí.

 

Fotogalerie:

http://www.lidovemisie.cz/cs/fotogalerie/misie/gallery/111

 

P. S.: Zprávu je třeba chápat jako osobní svědectví misionářů, ne jako celkové hodnocení farnosti.

 

A jak prožívali lidové misie samotní účastníci? Budeme rádi, když svůj komentář vložíte na konec článku nebo jej zašlete e-mailem nainfo@lidovemisie.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

 

Jedno z radostných svědectví účastnice misií:

Milovaní misionáři:-), jste požehnáním pro můj život! Očekávala jsem hodně, protože vím ze zkušenosti, co Bůh dokáže udělat se srdcem, které se mu otevře, ale tolik požehnání si snad ani nezasloužím:-) Ne, určitě si to nezasloužím, a to je na tom to úžasné! Že i tak mě zasypalo tolik milostí. Tolik radosti, lásky a milosrdenství v jednom týdnu, slovy se to ani nedá vyjádřit, ale však jste viděli, a taky někteří farníci mi říkali, že jsem se rozzářila:-)

Mé srdce přetéká vděčností. Otče Tomáši, víte, co jsem dnes udělala? ... klekla blizoučko před svatostánek a tak úžasně si pokecala s Ježíšem:-) naprosto nenuceně a cítila jsem, že má radost, že tam jsem. A otče Jiří, víte, jak jsem Vám říkala o vztahu našich, tak taťka požádal mamku o obnovení manželského slibu, mamka napřed nechtěla, ale potom přišla na mši...po 35 letech obnovili slib, drželi se za ruce a dnes jsem měla konečně zase pocit, že se mají rádi. Mamka s námi prožila pěkné odpoledne ve společnosti otce biskupa a schola Venimus se jí zaryla hluboko do srdce a mě taky, ani jsem už neměla možnost jim to říct. A jak jsem říkala o mém vztahu se sestrou, že si nemáme co říct, ... tak teď právě přijela k nám domů a vrhla se na mě, dala mi pusu a děkovala mi, ... prožila taky něco krásného a byla toho plná, potřebovala to hned někomu říct, ... vybrala si mě a já se zájmem poslouchala. Další milost, ani se tomu všemu nechce věřit:-)

Chtěla jsem vám oběma poděkovat, že jste přijali výzvu od Boha a stali se misionáři, že obětujete tolik času a sil, že jste tak trpěliví a chápaví, dáváte tím vším nádherný vzor! Chválím Boha za to, že vám pomáhá vydržet také jeden s druhým, protože mi připadáte jako voda a oheň:-) a právě proto dokážete lidem tolik nabídnout a zavděčit se úplně každému. Myslím, že vaše síla je v tom, že spolupracujete. Nestalo se mi, abych si někoho zamilovala tak, jako vás dva, za tak krátkou dobu, až se toho trochu bojím, že teď, když jste už zase daleko, tak tady nebude tak veselo. Ne, veselo je celkem i s otcem Pavlem, ale nebude tady tak...NEBESKY, to je jediné slovo, které mi připadá dost výstižné. Ale nechci to dopustit, kéž bychom opravdu změnili svůj způsob života a nevrátili se opět do vyjetých kolejí, ... musím začít sama u sebe, dávat dobrý příklad, ... :-)

Bůh vám žehnej, nové misionáře jsme vám neposlali, ale zůstáváte v našich modlitbách. A otče Tome, jak jste mi říkal, ať přijedu...to bylo kvůli těm oknům co? Tak to si to ještě rozmyslím:-) Díky za vaše poslední slova, těsně před odjezdem, sice se dají vyložit více způsoby, ale věřím, že to bylo v tom dobrém:-) Ještě mi to nikdo neřekl, a tak jsem z toho nějaká rozhozená, že nevím, jak jste to myslel:-)

Otče Jiří, Vám zase chci moc poděkovat za jinou věc, projevil jste mi takovou důvěru, ... nechápu to. Až teď, když o tom zpětně přemýšlím, tak si říkám, jak je to úžasné, že jste poznal, že ze sebe potřebuju něco dostat a našel jste si ke mně cestičku, odpovídal jste mi na otázky, které jsem ani nemusela říct a z toho jsem byla úplně mimo, ... až jsem si říkala, že mi snad vidíte do srdce:-)

Děkuji vám oběma za každé slovo, každý úsměv, stisknutí ruky, pohled do očí, ...

Tak a zítra do práce, do stejné práce, mezi stejné lidi, ke stejným problémům i radostem přichází jiný člověk, Díky Bohu. KMM.

 

Rozhovor z přípravy misií:

Do Brodku se po sedmdesáti letech vrací lidové misie

Brodek u Prostějova – Po více než sedmdesáti letech budou římskokatoličtí farníci v Brodku u Prostějova i z dalších farností spravovaných farářem Pavlem Vágnerem prožívat znovu lidové misie. A to už od soboty.

Misie povedou řeholníci – redemptoristé. Jedním z těch, kteří se chystají promlouvat k věřícím čtyřech farností, je i Tomasz Waściński. Zeptali jsme se ho, jak lidové misie vypadají a jaký mají smysl.

Co jsou lidové misie?

Jde o obnovu duchovního života ve farnosti. Misie jsou určené především pro ty, kdo už do kostela chodí, ale přijít může kdokoli. Součástí misií jsou mše, kázání i besedy pro jednotlivé skupiny věřících. V programu jsou také setkání pro mladé svobodné lidi, ženy, muže, i pro starší farníky.

Jak to, že jsou v Brodku misie po tak dlouhé době?

Dříve se konaly každých deset let, aby zasáhly všechny generace. Člověk, který zažil první třeba v patnácti letech, měl pak jiné starosti, a dostal tak možnost dalšího poučení přiměřené jeho věku. V roce 1950 ale komunisté kláštery zavřeli a jakékoliv veřejné aktivity zakázali. Zanikly tím pádem i misie.

Co misie lidem přinesou?

Nabízíme hlubší pohled na základní pravdy

Jste na Prostějovsku mezi Hanáky poprvé?

To je trochu složitá otázka. Několik misií jsme konali v Olomouci a tam jsme Hanáky poznali. Asi před pěti lety jsme byli v Jednově, což je tady nedaleko. Ale tam si zase říkali Horáci.

Proč pro letošní rok padla vaše volba právě na Brodek u Prostějova?

Lidové misie jsme konali i v předchozím působišti Pavla Vágnera, v Červené vodě. Tam se setkaly s velkým úspěchem, tak nás pan farář pozval i sem.

Zaznamenáváte ohlasy od lidí po skončení misií?

Jsou vesměs kladné. Velice záleží na konkrétním společenství. Měli jsme farnosti, kde byli lidé živí, v kostele reagovali, ptali se, diskutovali a po skončení se rozloučili a odešli. V jiných farnostech jsme zase měli pocit, že v kostele nikdo není, i když v lavicích seděli lidé. Vůbec nikdo na nic nereagoval. A ti samí se v poslední den otevřeli, loučili se s námi téměř v slzách a děkovali za hluboký zážitek. Je třeba si uvědomit, že misie jsou opravdu lidové. Tak třeba v Brně za námi přišla jedna paní učitelka na penzi a byla zklamaná, že se nedozvěděla něco odbornějšího z teologie. A za chvíli přišel vysokoškolský profesor a děkoval nám, že mu nikdy nikdo ty věci nevysvětlil tak jednoduše a po lopatě.

Máte z misií nějaký osobní zážitek, na který vzpomínáte?

Jednou jsme měli kázání venku před kostelem. Mezi posluchači byl i jeden pankáč s velikým barevným kohoutem na hlavě. Ke konci vyskočil na okraj kašny a na celé náměstí zavolal: „Ježíši, ty vole, já tě miluju!“ V tu chvíli se ke mě naklonila jedna starší farnice a zašeptala: „Co myslíte, otče, upálíme ho?“ Nakonec jsme se shodli, že ne. (pam)

Převzato z: http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/do-brodku-se-po-sedesati-letech-vraci-lidove-misie.html


Comments