Farní pastorace‎ > ‎

Pastorační a ekonomická rada farností

SLOŽENÍ ZVOLENÉ PASTORAČNÍ RADY SLOŽENÉ Z FARNOSTÍ BRODEK, OTASLAVICE A ŽELEČ OD 23. 11. 2014 (NA 4 ROKY):
Za Brodek - P. Pavel Šíra - předseda; ing. František Hynek - i za Charitu; Ivana Loníčková - i za hnutí Modlitby matek; Drahomíra Benešová; Antonín Sedlář - i za seniory; Julie Kovaříková - delegována jako kostelnice a sekretář
Za Otaslavice - Jana Prucková; Věra Dostálová
Za Želeč - mgr. Václav Večeře - místopředseda; Lenka Kordzik

Podřízené stránky (2): Ekonomická rada Pastorační rada
Ċ
Pavel Vágner,
5. 12. 2015 3:40
Comments