Modlitba za pochopení Božích záměrů

Bože,
který přebýváš ve Třech osobách, a přesto jsi Jedno. Přicházím dnes za Tebou, abych Tě prosil o Tvé světlo. Chtěl bych pochopit záměry událostí, které jsi v mém životě dopustil. Děkuji Ti za každou touhu po Tobě, po Tvé blízkosti a lásce, kterou jsi mi vložil do srdce. Prosím Tě, pomoz mi pochopit, k čemu si mě chceš použít a proč mě vedeš po takových cestách, po jakých mě vedeš. Nechci to vědět pro to, abych toho zneužil, ale pro to, abych věděl, kde mě chceš mít, jaké místo v životě jsi mi určil. Pane, žádná moje modlitba není zbytečná. Věřím, že když se k Tobě upřímně modlím, vyslyšíš mou prosbu. Vyslyš ji tak, jak ji chceš vyslyšet. Pane, o toto Tě prosím. Chtěl bych alespoň zahlédnout smysl toho, co jsi na mě seslal, ale ani v případě, že mi nedáš nic z toho pochopit nyní, nepřestanu Ti důvěřovat a nezatvrdím se vůči Tobě. Protože vím, že všechno, co děláš, činíš dobře a vedeš mě tím k větší lásce, trpělivosti a moudrosti, a tím ke svatosti. Pane, vím, že Ty mi dáš pochopit to, co mi chceš dát pochopit, ale že Ty nejlépe dokážeš určit dobu, ve které mi zjevíš své záměry. Posiluj mě, abych dokázal trpělivě čekat a abych vytrval v naději a jednou se s Tebou setkal v nebeském království, kde se budu moci na svůj život podívat Tvým pohledem a odhalíš mi smysl každé, i sebemenší, události mého života.

Přijď Bože – Otče, Synu i Duchu svatý.

Amen
Comments