Modlitba za národ

Všemohoucí věčný Bože,

na přímluvu svatého Václava,

dědice české země,

přijmi naše prosby za ty,

kteří nám vládnou:

 

dej jim ducha moudrosti a prozíravosti;

ať respektují Tvůj spravedlivý řád,

hájí lidskou důstojnost

a život každého člověka

od početí až do přirozené smrti;

 

ať podporují zdravou rodinu

založenou na celoživotním

věrném svazku muže a ženy;

 

ať poctivě spravují svěřený majetek

a svým jednáním dávají

dobrý příklad celé společnosti;

 

ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím,

probouzejí touhu po dětech

a jejich dobré výchově.

 

Nás pak naplňuj Svatým Duchem

a veď ke svědomitosti,

abychom svým životem přispívali

ke šťastné budoucnosti národa

a zodpovědně rozhodovali.

 

O to prosíme skrze Krista,

našeho Pána.

Amen.


 Česká biskupská konference

A.D.2010

Comments