Modlitba za lásku

Bože, Ty jsi Láska.
Ty jsi pramenem i cílem veškeré lidské lásky. Otvírám se Ti a toužím po tom, abys naplnil mé srdce láskou. Dej v mém srdci vytrysknout prameni lásky. Zbav mě strachu z lásky, falešných představ o ní a všech pokušení a nástrah Zlého, které mi brání lásku přijímat i dávat.

Ty, Věčná Lásko, jsi mě stvořil ke svému obrazu, tedy k tomu, abych miloval. Vznikl jsem díky lásce a byl jsem stvořen k lásce. Mé srdce je nastaveno tak, aby toužilo po lásce. Ty sám vléváš do mého srdce lásku skrze Ducha svatého. Můj život zde na zemi se má stát školou lásky. Ty sám mi buď učitelem v umění lásky a pomoz mi každým dnem více a více dorůstat do Tvé lásky – do té lásky, která je bezpodmínečná, která nemá hranic, která je silnější než smrt, která dává lidskému životu smysl, která nehledá sebe, která je nejvyšší z Božských ctností a která nakonec zvítězí.

Dej mi odvahu rozhodovat se ve svém životě pro lásku, dej mi odvahu dělat pro lásku kroky do neznáma a pomoz mi věřit, že láska vždy zvítězí.

Pane, nauč mě vidět lásku Tvýma očima, ať nežiji v iluzi, zaslepenosti a falešné představě o ní. Pane, uč mě více a více milovat. Kdyby Tys nemiloval, Ježíši, nemohl bych milovat ani já. Tvá láska, Ježíši, přemohla navždy pouta smrti a zla. Uč mě milovat skrze Tvou lásku projevenou na kříži.

Amen

Comments