Modlitba za kněze

Modlitba sv. Terezie z Lisieux za kněze

Ježíši Kriste, věčný Veleknězi,

zachovej své kněze

v ochraně svého Nejsvětějšího Srdce,

kde jim nikdo nemůže škodit.

Zachovej bez poskvrny jejich pomazané ruce,

které se každý den dotýkají Tvého svatého Těla.


Chraň jejich rty,

zčervenalé tvou drahocennou krví.

Zachovej čisté a netknuté světem jejich srdce,

které nese pečeť Tvého slavného kněžství.


Dej jim růst v lásce a věrnosti k Tobě

a chraň je před nákazou světa.

Dej jim spolu s mocí proměňovat chléb a víno

takém moc proměňovat srdce.

Požehnej jejich práci hojným ovocem

a daruj jim jednou korunu věčného života.

Amen.


Comments