Modlitba za dary Ducha svatého

Bože, Duchu svatý,

Ty sám se v nás modlíš vzdechy nevyslovitelnými, vždyť my ani nevíme, za co se máme modlit. Přicházíme tedy za Tebou a dáváme Ti svolení k tomu, aby ses Ty sám v nás modlil tak, jak chceš, a za to, co Ty chceš. Dáváme Ti všechno to, co jsme Ti dosud dát nechtěli. Nejen to, čemu jsme se bránili vědomě, ale také to, co dosud zůstává v našem nevědomí. Dáváme Ti všechno to, co do nás zasel Zlý Duch, aby nás odváděl od Tebe. Dáváme Ti to, co dosud vězí v našem těle, v našem rozumu i v našem srdci. Přijď se svými dary. Prosíme Tě.

Prosíme Tě o Tvůj dar moudrosti, abychom rozeznávali ve svém životě Boží znamení pro náš život a abychom je správně chápali. Přijď, Duchu svatý.

Prosíme Tě o Tvůj dar rozumu, aby nikdy náš rozum nestál proti naší víře, ale aby vždy sloužil k ještě hlubšímu a dokonalejšímu poznání Boha. Přijď, Duchu svatý.

Prosíme Tě o Tvůj dar rady, abychom měli dostatek podnětů pro naše rozhodování a abychom se vždy rozhodovali s ohledem na Boží vůli, ale přesto svobodně a s vědomím, že Bůh žehná všem našim krokům, pokud nás nepřivádí do záhuby. Od takových kroků nás chraň. Přijď, Duchu svatý.

Prosíme Tě o Tvůj dar síly, abychom měli odvahu opustit všechno, co nás odvádí od Boha a od plnění Jeho vůle a abychom vytrvali v Lásce Kristově za všech okolností. Vždyť nic nás od ní nemůže odloučit. Přijď, Duchu svatý.

Prosíme Tě o Tvůj dar poznání, abychom dokázali rozeznat mylné představy o sobě, o svém životě i o Bohu a abychom poznali Pravdu, která osvobozuje. Přijď, Duchu svatý.

Prosíme Tě o Tvůj dar zbožnosti, abychom stále více poznávali Boha a stále více toužili dorůstat do Jeho lásky. Přijď, Duchu svatý.

Prosíme Tě o Tvůj dar bázně Boží, abychom se v každé životní situaci dokázali v pokoře sklonit před Bohem jako před svým Pánem a Bohem. Abychom se před Ním neskláněli ve strachu a otroctví, ale v lásce a svobodě dětí Božích. Přijď, Duchu svatý.

Amen

Comments