Děti

Dětské mše svaté

Ty se již tradičně konají ve středu v 16 hodin v kostele v Brodku. Mše svaté jsou obohaceny o prvky, které dětem umožní lépe se zapojit do průběhu mše svaté. Kněz má připravené kázání přizpůsobené dětem, přede mší svatou se může s dětmi nacvičit písnička, děti jdou v průvodu s obětními dary a při proměňování klečí v presbytáři. Je dobré vymyslet nějakou celoroční hru na školní rok. 


Bývalí táborníci

Jednou za půl roku se pořádá vícedenní akce pro bývalé účastníky letních táborů, tedy pro studenty středních škol. Jedná se o pobyt na nějaké chatě, či opuštěné faře nebo o putovní akci. Cílem je vytvořit z bývalých táborníků dobrý kolektiv, poskytnout jim možnost setkat se se svými vrstevníky a kamarády a v neposlední řadě jim předat některé z táborových zkušeností, aby i oni sami mohli vést později letní tábory. Je dobré, když se účastníkům předem rozdají úkoly a akci si připraví víceméně sami, jen s minimální pomocí organizátorů.


Aktivity pro děti


Advent 2010 v Brodku

Letos v adventní době jsme se nechali inspirovat připravenou iniciativou - adventní vlak, kterou si můžete najít na těchto stránkách http://www.biskupstvi.cz/kc/advent.html

Zde jsou fotografie z první adventní neděle s mottem - Buďte bdělí!

1. adventní neděle v Brodku 28. 11. 2010


Při druhé adventní neděli se náš vlak zastavil ve stanici Janovice. Motto - Připravujte cestu Pánu!

2. adventní neděle v Brodku 5. 12. 2010


Motto poslední adventní neděle bylo - Bůh je s námi! Po mši svaté nám udělil novokněžské požehnání otec Marek František Glac.

4. adventní neděle v Brodku 19. 12. 2010

Dětské okénko: https://sites.google.com/site/pehobr/detske-okenko