Centrum pro rodinný život v Olomouci

Aktuality Centra pro rodinný život

Arcibiskupství olomouckého

 


Drazí bratři a sestry v Kristu,

 

po měsíci Vás srdečně zdravíme a posíláme aktuální nabídku programů a aktivit našeho Centra. Zároveň Vás PROSÍME O PROPAGACI, dle vašeho uvážení a možností.

 

Plakátky jsou k dispozici ke stažení na našem webu www.rodinnyzivot.cz, na požádání rádi pošleme e-mailem (nechceme zbytečně plnit email. schránky), případně poštou.

V případě, že nepůsobíte v Olomouci a jejím okolí, ale ve vzdálenějším děkanátunebo v jiné diecézi, budeme vděčni, když podpoříte alespoň náš Časopis Rodinný život a vybrané akce, které najdete v příloze "Aktuality…- pro-diecezi.pdf".

 

PŘEDEM VÁM MOCKRÁT DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!

 

A.M.D.G.

PŘEJI VÁM MILOSTIPLNÉ DNI 
MIMOŘÁDNÉHO ROKU MILOSRDENSTVÍ

Mgr. Peter Markovič

Centrum pro rodinný život

Biskupské nám. 2
779 00  Olomouc

tel.: 587 405 250-3
www.rodinnyzivot.cz
CPRŽ na Facebooku
www.rodinnyzivot.eu 
www.rodinadnes.cz  

 

Nadstavbový seminář KER „Jak vést děti k odpovědnosti“  

Přijměte prosím pozvání na seminář efektivního rodičovství, který se uskuteční v sobotu 25. června od 9.00 do 15.00 hod. v Olomouci na Biskupském nám. 2 (sál ve 2. patře).

Dnem vás provede zkušená lektorka Bc. Marcela Anežka Kořenková (více o ní najdete na www.efektivni-rodicovstvi.cz/o-mne). Pro koho je určen?

*Pro absolventy základního kurzu efektivního rodičovství (KER), kteří si chtějí upevnit to, co se naučili dříve a kteří se chtějí dozvědět další nové informace a tipy.

*Pro všechny, kteří přemýšlejí nad tím, jak být podporujícími a spokojenými rodiči.

Co vás čeká?

*Sobota plná užitečných informací a praktických tipů, které vám nabídnou cesty, jak pomoci dětem i sobě zvládat obtížné situace, překonávat překážky a rozhodovat se.

*Aktivní učení, sdílení rodičovských zkušeností a relaxace.

Absolvování kurzu vám pomůže:

*Nahlédnout svá rodičovská přesvědčení, výchovné cíle a způsoby jejich naplňování.

*Najít cestu, jak naučit děti vyrovnávat se s frustrací, nepohodlím, a jak tvrdě pracovat,
aby mohly dosáhnout svých cílů.

*Najít způsob, jak učit děti sebedisciplíně a odpovědnosti.

*Podporovat děti v jejich rozhodování.

Cena semináře: 250,- Kč za osobu. Počet účastníků je omezen na maximálně 17 osob. Přihlásitna kurz se můžete v odkaze, který najdete na webových stránkách.

 

Kurz ANIMARO pro manželské páry  

Manželské páry, které chtějí sloužit ostatním rodinám a pomáhat jim (nejen) na cestě  k Bohu, povzbuzujeme aby se přihlásili na kurz ANIMARO (ve službě  rodinám půjde hlavně o pomoc při zakládání společenství a jejich podporu, pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení rodin, podílení se na přípravě snoubenců a přípravě rodičů a dětí ke křtu a k prvnímu sv. přijímání, popř. mládeže ke svátosti biřmování, apod. ) 

Proč Animaro? Vzdělávací cyklus Animaro vznikl na přání otce arcibiskupa Jana Graubnera, který si přeje, aby v diecézi působily manželské páry, které se budou věnovat pastoraci, formaci a vzdělávání rodin. Název Animaro je složen ze dvou slov: „animátor“ a „rodina“. Slovo „anima“ v latině znamená duše. Cílem kurzu je tedy připravit manželské páry, aby v přeneseném slova smyslu mohly pomáhat k “oživování duší” rodin.

Rozsah kurzu: 6 víkendů a jedno letní soustředění v průběhu dvou let

Cena: 700 – 1000 Kč / osobu / víkend (ubytování a strava na Sv. Hostýně)

Termíny: Víkendy prvního ročníku: 21. - 23. 10. │ 9.-11. 12. 2016 │ 24. - 26. 3. 2017 (Poutní domy na Sv. Hostýně)  │ Letní soustředění: 13. – 16. 7. 2017 (Rekreační chata Brněnka, Velké Losiny)  │  Víkendy druhého ročníku: 20. – 22. 10. │ 17.-19. 11. 2017 │ 16.-18. 3. 2018 (Poutní domy na Sv. Hostýně)

Obsah: přednášky odborníků a manželských párů  │ diskuze a práce ve skupinách i v páru  │  interaktivní práce s tématy

Požadavky na absolvování kurzu: účast na kurzu (max. absence 1 víkendu)  │ závěrečný pohovor v páru  │ příprava a realizace konkrétní aktivity pro rodiny ve farnosti

Výstup z kurzu: osvědčení o absolvování s pověřením ke službě rodinám v církvi

Kontaktní osoby: Mgr. Josef Záboj, tel. 731 402 102, e-mail: zaboj@arcibol.cz │ Bc. Marcela Řezníčková, tel. 605 274 915, e-mail: reznickova@arcibol.cz

Závaznou přihlášku potvrzenou knězem z vaší farnosti je nutné odevzdat do 30.6.2016 na výše uvedených kontaktech.

 

Příměstský tábor pro prarodiče s vnoučaty

 

Srdečně zveme prarodiče s vnoučaty na týdenní příměstský tábor.
Jedná se o 5-ti denní program pro prarodiče s vnoučaty. Program proběhne formou docházení na aktivity. Každý den bude probíhat od 9.00 do 16 hodin. Program bude zaměřen na rozvoj mezigeneračních vztahů, předávání hodnot, zlepšení komunikačních a dalších dovedností. Tábor je naplánován na 18. – 22. července 2016. Využijeme vnitřní i venkovní prostory Kláštera kapucínů, Kapucínská 2, 779 00 Olomouc. Kontakt:  Lucie Cmarová, e-mail: cmarova@arcibol.cz,
tel. 733 755 955. 

 

Ženy na pouti ke studni života - letní pobyt pro ženy v různých životních situacích

 

Zveme ženy v jejich různých životních situacích na letní pobyt do Velkých Losin. Je určen pro vdané, svobodné, rozvedené a ovdovělé ženy, které se setkaly, nebo setkávají na své cestě s různými těžkostmi (např. problémy v práci, v rodině,  s dětmi, nebo po prodělané těžké nemoci či po úmrtí někoho blízkého a pod.) a chtějí, aby jejich životní cesta byla co nejlepší pro ně, i pro jejich okolí. Začátek je ve středu 20. 7. večer, závěr neděle 24. 7. odpoledne (na pobyt tak stačí jen 2 dny dovolené). Po celou dobu setkání je přítomen kněz. Dopoledne a večer jsou zařazenypřednášky odborníků, po nich setkávání v menších skupinách se zamyšlením nad předneseným tématem. Odpoledne buď individuální volno, nebo možnost konzultace s přítomnými odborníky či příležitost účastnit se společné aktivity (vycházky, koupání, kreativní dílny, táborák apod. podle počasí a zájmu účastnic). Pro bližší informace: Marcela Řezníčková, e-mail:  reznickova@arcibol.cz, tel. 587 405 250-1.

 

POUŤ RODIN K BRÁNĚ MILOSRDENSTVÍ na Svatém Hostýně

Srdečně zveme všechny rodiny na tradiční Arcidiecézní pouť rodin K PANNĚ MARIISVATOHOSTÝNSKÉ. V mimořádném Svatém roce milosrdenství využijte přítomnost Svaté brány na tomto poutním místě. Uskuteční se v sobotu 27. srpna 2016 - “Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok… Nechte se obejmout Božím Milosrdenstvím!”

Na co se poutníci můžou těšit?
8.00 hod. PĚŠÍ PUTOVÁNÍ (od brány hřbitova v Bystřici pod H.)
10.15 hod. POUTNÍ MŠE SVATÁ (venkovní pódium)
- hlavní celebrant Mons. Jan Graubner  
11.30–12.30  Oběd
12.45
–14.00 hod. Loutkové DIVADLO Dana Taraby PRO DĚTI (sál poutního domu č. 3 - 2. patro)
13.00–14.00 hod. PŘEDNÁŠKA Mons. Jana Graubnera (Jurkovičův sál)
14.00–15.00 hod. P. Pavel Šupol: „povídání pro náctileté“
14.00
–16.00 hod. „CESTA PRO RODINY s průchodem Svaté brány” (začátek před bazilikou na
 schodišti, stanoviště podél „horní+cesty“)- připravili děkan.Centra pro rodinu
14.00–16.00 hod. STANOVIŠTĚ PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ PRO DĚTI na téma skutky milosrdenství (louka za pódiem) - odměny, zmrzlina pro děti zajištěna
15.00 
hod. modlitba Růžence nejen pro prarodiče (v bazilice P. Marie)
15.00 hod. adorace dětí a rodičů 
(v bazilice P. Marie)
Pouť pořádá: Duchovní správa na Svatém Hostýně, Matice svatohostýnská a naše CPRŽ

 

Večerní kurz přípravy na manželství 

Snoubence, kteří mají zájem pracovat na svém vztahu (bez ohledu na to, zda plánují církevní nebo civilní sňatek) zveme na večerní kurz. Pro snoubenecké páry, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek, je tento kurz závazný. Obsahem kurzu jsou 4 večerní přednášky manželských párů, úkolové listy v páru, prostor k diskuzi, tipy na doma, rozšiřující informace k přednáškám online. Probereme 4 témata: Komunikace a řešení konfliktů; Já a moje rodina; Manželství a sexualita; Víra a vztah k Bohu v manželství. Výstupem je certifikát o absolvování kurzu. Kurz jako takový jezdarma. Termíny podzimního kurzu: 30.9., 14.10., 4.11., 11.11. 2016 (pátky). Večerní semináře probíhají vždy od 17.00 do 19.30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci (sál Kurie arcibiskupství ve 2. patře). Pro přihlášení vyplňte, prosíme, vstupní dotazník, který najdete spolu s dalšími informacemi na www.rodinnyzivot.cz. Přednášející jsou absolventi Kurzu pro lektory snoubenců.

 

Kurz efektivního rodičovství

Možná i vy patříte mezi rodiče, kteří pomalu zjišťují, že výchovný styl, který jste ještě donedávna úspěšně uplatňovali při výchově svých dětí, přestává fungovat. Vaše prosby a požadavky vznesené směrem k dítěti zůstávají nevyslyšeny nebo jen částečně naplněny. Zraňuje vás ona neochota, nespolupráce, rozladěnost ve vztahu s vašim dítětem. Celou tou situací jstevyčerpáni a unaveni. Co s tím? Jak získat dítě ke spolupráci? Jaká pravidla nastavit? Jak komunikovat s dítětem aniž bychom užili komunikačních bloků? Jak předcházet a eventuálně řešit sourozenecké boje? Co je potřeba změnit, abychom si v rodině dokázali vycházet vstříc? Hledáte-li řešení těchto či podobných situací, přijměte pozvání k účasti na vzdělávacím programu pro rodiče, na Kurz efektivního rodičovství (KER), který opakovaně realizuje naše Centrum.

Termíny kurzu: Každý čtvtek od 6. října 2016 (6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 10.11., 17.11.) vždy od 17:00 do 19:30 hod. Místo: Biskupské nám. 2, Olomouc (sál, 2. patro - mapa) Kurz vede zkušená lektorka Bc. Marcela Anežka Kořenková (více o ní najdete na www.efektivni-rodicovstvi.cz/o-mne). Přihlásit na kurz se můžete v odkaze, který najdete na webových stránkách. Kurzovné: 700,- Kč za osobu | 900,- Kč za pár

(cena je podpořena dotacemi) Přihlásit na kurz se můžete zde na tomto odkaze...

 

Pouť k bráně Milosrdenství v Olomouci

 

Zveme na Pouť k bráně Milosrdenství ty, kteří jsou zranění rozvodem vlastním, v rodině, u přátel nebo ve farnosti, či jinak touží po Božím milosrdenství.  Uskuteční se 10. září 2016 v Olomouci.Zahájení pro poutníky bude v kostele svatého Michala v 8.30 hod. Zde pokračuje dalšíprogram: 9.00– 9.45 *P. Petr Glogar OCD přednáška Boží milosrdenství │ 9.50 – 10.20 *P. Damián Němec OP, přednáška: Rozvod a milosrdenství? │ 10.30 *cesta milosrdenství po skupinách ke Svaté bráně v katedrále, průchod branou │ Souběžně s programem možnost sv. smíření, nebo duchovního rozhovoru a tichá adorace (8.30 – 11.15 hod.) │ 11.30 *mše sv.v katedrále s arcibiskupem Janem Graubnerem│ 12.30 *možnost občerstvení před katedrálou│ po občerstvení možnost výběru z více možností:

*13.15 – 15.00 možnost sv. smíření nebo duchovního rozhovoru (v katedrále)

*13.15 představení knihy Potkat kněze o P. Pavlu Kupkovi (sál kurie)

*13.30 – 14.15 přednáška MUDr. Krausová Skutky milosrdenství (sál kurie)

*14.30 – 14.45 svědectví sester KMBM o jejich poslání a spiritualitě (sál kurie)

*souběžně s programem: 13.-14.00 tichá adorace v kapli milosrdenství (Křižkovského ulice) nebo individuální možnost prohlídky arcibiskupského paláce, nebo arcidiecézního muzea v Olomouci

15.00 závěr dne zpívaná korunka k Božímu milosrdenství a požehnání (katedrála)

 

Malá pouť za velké věci 

Zveme všechny pouť za víru v našich rodinách, která se uskuteční 11.  září 2016 (přes prázdniny tyto společné poutě nebudou). Povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve 12.45 - 13.00 hod. (sraz) před katedrálou nebo cca ve 14.30 hod. pod kopcem v Samotiškách  (zde je také možné sednout na bus a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hod. na mši sv. v bazilice na Svatém Kopečku. V letošním Svatém roce milosrdenství pouť vždy zahájíme (ve 13.00hod.) projitím Svaté brány milosrdenství s možností získání plnomocných odpustků. V říjnu bude pouť 9. 10. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontakt: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 251, e-mail:  reznickova@arcibol.cz.

 

Víkendový kurz přípravy na manželství 

Snoubence, kteří mají zájem pracovat na svém vztahu (bez ohledu na to, zda plánují církevní nebo civilní sňatek) zveme na víkendový kurz. Pro snoubenecké páry, které chtějí uzavřít církevní sňatek, tento kurz nenahrazuje kurz večerní, ale může se stát kurzem navazujícím.Obsahem kurzu jsou přednášky manželských párů a kněze, úkolové listy v páru, diskuzní skupiny, interaktivní práce s tématy, rozšiřující informace k přednáškám online. Představímetémata: Pět jazyků lásky, Co ohrožuje manželství, Finance v manželství, Pojetí manželství v křesťanské Evropě. Přednášející jsou absolventi Kurzu pro lektory snoubenců a odborníci.Výstupem je certifikát o absolvování kurzu. Cena víkendu je cca 700 - 1000 Kč za osobu. Uskuteční se na Svatém Hostýně 16. - 18. 9. 2016. Kontaktní osoba: Martina Orságová, 587405253, orsagova@arcibol.cz.

 

Víkendová duchovní obnova pro seniory

Duchovní obnova pro seniory se koná 23. – 25. září 2016 na Svatém Hostýně. Součástí jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141.

 

Seznamovací kafe pro nezadané

Jsi katolík, katolička a rád bys poznal(a) další svobodné, případně ovdovělé lidi? Tak přijď! Zveme všechny svobodné a ovdovělé katolíky a katoličky na seznamovací akci, určenou pro věkovou skupinu 27 - 40 let. Bude to rychlé několikanásobné rande, kde potkáte zhruba 5-10 potenciálních partnerů a s každým z nich si asi 15 min. budete povídat o sobě navzájem. Bude zaručena částečná anonymita (ostatní účastníci budou znát pouze vaše křestní jméno) a přesto se budete moci dobře bavit a cítit se příjemně. Na akci je třeba se předem přihlásit (plánujeme ji pro stejný počet mužů a žen). Setkání se bude konat 8. října 2016 v Olomouci. Začneme v 9.30 hod. společnou modlitbou v místní kapli, následuje pokračování u stolečků s kávou, či jinou dobrotou, dle vlastního výběru v kavárničce. Předpokládaný konec bude ve 12.00 hod. Informace a přihlášky: reznickova@arcibol.cz, tel. 587 405 250 (zašlete: křestní jméno, příjmení, věk, obec a kontakt /telefon a e-mail/). Upozorňujeme, že akce je určena pro svobodné a rozvedené po církevní anulaci manželství.

 

Víkend s duchovním programem pro ženy 

V dřívějších dobách se ženy scházely u studny, aby nabraly životodárnou vody, aby se potkaly, aby se povzbudily. Centrum pro rodinu, zve všechny ženy, jakéhokoliv stavu (vdané, svobodné, rozvedené, ovdovělé) od pátku 14. 10. do neděle 16. 10. na duchovní víkend v Kroměříži s dominikánem Antonínem Krasuckim.

Víkend se skládá z přednášek, příležitostí k osobním rozhovorům a svátosti smíření, nebudou chybět ani chvíle společné či soukromé modlitby.

Místo konání: klášter Milosrdných sester sv. Kříže na ulici Koperníkova.  Cena víkendu je 450 Kč.Bližší informace a přihlášky lze získat na www.rodinnyzivot.cz nebo adrese Centra. Kontakt: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 251, e-mail:  reznickova@arcibol.cz.

 

Texty k Roku Milosrdenství pro setkávání společenství i jednotlivce

Centrum pro rodinu připravilo na rok 2016 skripta pod názvem „Milosrdní jako Otec“. Texty slouží jako inspirace ke společnému setkávání manželů, rodin či pro jednotlivce. Skripta nabízí na každý měsíc v roce (kromě prázdnin) rozjímání nad jinou kapitolou z Písma (např. o Milosrdném Samaritánovi, Nemilosrdném služebníku, Marnotratném synovi a další), nad kterou se můžete zastavit a použít ji jako možnou inspiraci pro své rozhodování a jednání. Většina zamyšlení je inspirována slovy papeže Františka a dalšími významnými osobnostmi.

Jako přílohy textů budou uvedeny další materiály, které vám pomohou lépe se orientovat v Roce Milosrdenství. Texty jsou k dispozici volně ke stažení na webových stránkách:www.rodinnyzivot.cz. Bližší informace na e-mailu: reznickova@arcibol.cz.

 

Nabízíme vám další materiály a inspirace...

Na našem webu www.rodinnyzivot.cz jsou vám k dispozici různé materiály a inspirace, které můžou posloužit vám vaší rodině, farnosti, nebo různým společenstvím.

 

 

NABÍZÍME PORADENSTVÍ

Poradenství pro rodiče – Bc. Marcela Kořenková

Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová

Během prázdnin poradenství neprobíhá! Lze se objednávat na zářijová a další termíny. Bližší informace o poradenství a termínech najdete na našich webových stránkách Další podrobnosti získáte na tel. 587405250-3 nebo e-mailu rodina@arcibol.cz.

 

 

Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz.

 

 

 

Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz.

 

Comments