Maria, Panno neposkvrněná

Modlitbu si můžete stahnout ve formátu WORD nebo PDF (2x A5 na A4)

Ó Maria, Panno neposkvrněná,

Jsi pro mé srdce čistý křišťál,

Tys mou mocí, má kotva pevná,

Tys slabému srdci štít i ochrana.


Ó Maria, Tys čistá, ke komu Tě přirovnám,

Panno a Matko zároveň,

Jsi krásná jak slunce, ničím nedotčená,

Nic nelze srovnat s obrazem duše Tvé.


Tvá krása si tak podmanila trojnásobně Svatého,

Že sestoupil z nebe, opustiv trůn věčného panování,

A přijal tělo a krev ze Srdce Tvého,

A po devět měsíců se skrýval v Srdci Panny.


Ó Matko, Panno, nikdo nevystihne,

Že člověkem se stává Bůh nezměrný,

Jediným motivem je čistá láska

a jeho milosrdenství bezedné,

Skrze Tebe, Matko, nám dáno žít s ním navěky.


Ó Maria, Matko Panno a Bráno nebeská,

Skrze Tebe byli jsme spaseni,

Všechna milost skrze Tvé ruce pro nás tryská,

Jediné, co mě posvětí - věrné Tebe následování.


Ó Maria, Panno - Lilie nejkrásnější,

Tvé Srdce bylo na zemi Ježíšovi prvním svatostánkem,

A sice proto, že Tvá pokora byla nejhlubší,

Proto jsi vyvýšena nad andělské kůry a nad svaté.


Ó Maria, má sladká Matko,

Odevzdávám Ti duši, tělo i mé srdce ubohé,

Buď stráží mého života,

A zvláště v posledním boji, ve smrti hodině.


Deníček 161

Comments