Boží milosrdenství

Od neděle 19. dubna 2009 je v našem kostele malovaný obraz Božího milosrdenství. Úcta k milosrdnému Ježíši se stala pravidelnou součástí našeho duchovního života farnosti.

Různé odkazy

Apoštol Božího Milosrdenství - časopis

Kongregace sester Matky Božího milosrdenství

Dives in misericordia - encyklika Jana Pavla II o Božím milosrdenství z 30. listopadu 1980


O Božím milosrdenství - rozhovor s P. Prof. Dr. Hab. Lucjanem Balterem SAC

Program poutí do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích v roce 2009

Fotogalerie - Krakow - 7. dubna 2009 - vyzvednutí obrazů BM


Korunka Božího milosrdenství