Hlavní stránka‎ > ‎Letní tábory‎ > ‎

Modlitba táborových vedoucích

Modlitba táborových vedoucích


Dobrý Otče,

chceme Ti poděkovat za to, že se o nás staráš a že Ti nejsme lhostejní.

Děkujeme Ti za všechny hřivny, kterými jsi nás obdaroval ještě dříve, než jsme se narodili. Děkujeme Ti, že nás voláš k tomu, abychom si své dary nenechávali pro sebe, ale abychom je použili ke službě Tobě v našich bližních.

Děkujeme Ti, že jsi nás povolal, abychom sloužili svými dary těm, o nichž jsi v evangeliu řekl, že jim patří nebeské království.

Děkujeme Ti v této chvíli za každý tábor, který jsme mohli uspořádat.

Děkujeme Ti, že jsi nám žehnal, odvrátil jsi od nás nebezpečí, dal jsi nám sílu překonávat všechny náročné situace a že jsme mohli s vedoucími i s dětmi vytvořit společenství, založené na křesťanských základech.

Děkujeme Ti, že jsme měli možnost předávat ostatním to, co jsme sami dostali a mohli jsme s nimi po nějakou dobu kráčet stejnou cestou za Tebou.

Pane, přes veškerou naši snahu jsme ale Tvé nedokonalé stvoření. Chceme Tě proto prosit o odpuštění všeho, co jsme při přípravě a organizaci táborů neudělali ve shodě s Tvými záměry.

Prosíme Tě, odpusť nám, když jsme si někdy mysleli, že dary, které máme, jsme si sami zasloužili a byli jsme na sebe pyšní.

Prosíme, odpusť nám, když jsme někdy své hřivny zakopali a nechali rezavět.

Prosíme, odpusť nám rány, kterými jsme, třeba nechtěně, způsobili svěřeným dětem bolestivá zranění a odpusť také všechny křivdy a slova, kterými jsme ublížili jeden druhému.

Prosíme, odpusť nám, když jsme nebyli táborníkům dostatečně dobrým příkladem a vynahraď jim všechno to, co jsme zanedbali.

Prosíme, odpusť nám chvíle, ve kterých jsme spoléhali na své schopnosti a ani nás nenapadlo poprosit Tě o požehnání.

Prosíme, odpusť nám, když jsme Tě sice prosili o Tvoji pomoc, ale když jsme za ni pak nebyli vděční a brali jsme ji jako samozřejmou.

Pane, chválíme Tvou prozřetelnost a Tvou bezpodmínečnou lásku k nám i k našim táborníkům. Vždyť Tys byl Ten, který nás povolal ke službě a my jsme jen služebníci povinní naplnit očekávání svého Pána.

Maria, Matko křesťanů, jak často Tě zapomínáme vzývat. Chceme Ti teď poděkovat za každé Tvé slovo, kterým se za nás přimlouváš u našeho Otce v nebesích. A chceme Tě také poprosit, abys nám, i všem, se kterými jsme po dobu táborů setkali, vyprošovala Boží milosti a abys nás chránila na všech cestách, kterými se vydáme.  

                                                                                                                                                                                            Amen

ĉ
Lucie Cmarová,
20. 11. 2010 2:24
Comments