Postní almužna 2009 - výsledky

přidáno: 23. 11. 2009 1:34, autor: Petr Hofírek

Postní  almužna 2009 

Návrhy na využití  almužny 

  • zpracováno dle lístečků  a dotazníků na spodním dílu schránky
 

Charita Prostějov dostala dle výsledků  ankety nejvíce hlasů, ale nepodali jsme žádný návrh a drželi se dalších návrhů farníků.  
 

Kategorie z dotazníku Součet
dle rozhodnutí Charity 80 +
senioři 11 +
matky s dětmi v tísni 46 +
lidé  bez domova 9
lidé  těžce nemocní a s postižením 44 +
cizinci a uprchlíci 3
pomoc rodinám 5
humanitární  pomoc 6
podpora chudých na misiích 44 ++
Jiná:
  • děti
  • adopce na dálku
  • pro nevidomé
  • sochy
 
 
+ znamená, že nám nebyly dodány k vyhodnocení zadní strany pokladniček, ale na formuláři výnosy Postní almužny byla u příslušné kategorie uvedena částka v Kč (nikoliv počet hlasů). 
 
Comments